MENY

Uppföljning av workshop bäckenrehabilitering - Ystad

Under 2018 genomfördes workshop om funktionella besvär efter behandling för cancer i bäckenet. Nu under 2019 kommer vi att erbjuda möjlighet för ett uppföljande möte. Detta möte vänder sig till dig som var med på workshopen under 2018 men även till övriga som möter patienter som behandlas/har behandlats för cancer i bäckenet.

TidOnsdagen den 15/5 kl. 12.00-16.00 
Plats: Lasarettet i Ystad, lokal: Gården.
Anmälan senast 30/4 genom formuläret nedan.
Vi bjuder på lunch i personalrestaurangen samt eftermiddagsfika

Syftet med workshopen 2018 var att informera om kunskapsunderlaget "Vägledning i bäckencancerrehabiltering", synliggöra lokala och regionala rehabkompetenser samt att främja utvecklingen av nya lokala nätverk över klinikgränserna

Nu under 2019 kommer vi att erbjuda möjlighet för ett uppföljande möte. Detta möte vänder sig till dig som var med på workshopen under 2018 men även till övriga som möter patienter som behandlas/har behandlats för cancer i bäckenet.

Förslag på innehåll i mötet:

  • Synpunkter på innehåll och användbarhet av dokument "Vägledning i bäckencancerrehabilitering"
  • Möjlighet att delge goda exempel då Vägledningen varit till nytta
  • Uppföljning av lokal inventering av rehabiliteringskompetenser (vem ansvarar för uppdatering framöver)
  • Uppdatering om ngt nytt tillkommit inom regional spetskompetens
  • Information om linjens koordinatorfunktion och MDK
  • Fortsatt nätverkande?

Vid frågor, kontakta:

Else-Marie Rasmusson, Else-Marie.Rasmusson@skane.se , tel 046-17 75 97
Eva Mossberg, eva.mossberg@skane.se , tel 042-406 10 62

Anmälan


Sidan uppdaterad: 11 februari 2019