Nationellt möte i Malmö 25-26 januari 2018

Funktionella besvär efter cancer i bäckenet


Behandling av cancer i bäckenet är hos många patienter förknippat med resttillstånd med försämrad livskvalitet som följd. Hur hjälper vi dessa patienter? På samma sätt som under mötet oktober 2016 kommer en fakultet av nationell och internationell expertis att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Alla oavsett specialitet och profession som arbetar med bäckencancer är hjärtligt välkomna.

Datum: 25-26 januari 2018
Plats: Jubileumsaulan, MFC, Skånes Universitetssjukhus, Jan Waldenströms gata 1, Malmö
Pris: 2000 kr. Middagen 25/1 är inkluderad i priset, besked om deltagande på middagen måste göras i anmälan. 
Sista anmälningsdag: 12 januari 2018
Arrangörer: Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi och
Regionalt Cancercentrum Syd

Program (pdf) 

Ur programmet:

 • Långtidskomplikationer efter urinavledning
 • Kvinnlig sexuell dysfunktion efter kirurgisk och onkologisk behandling
 • Manlig hypogonadism – orsaker och behandlingsindikationer
 • Äggstocksbevarande åtgärder inför strålbehandling av lilla bäckenet
 • GI komplikationer efter onkologisk behandling
 • Stomikomplikationer och påverkan på QoL
 • Bukväggskomplikationer i det korta och långa perspektivet
 • Kognitiva besvär efter cytostatikabehandling
 • Vad påverkar QoL efter olika typer av bäckenkirurgi
 • Fysisk träning – inverkan på cancerincidens och överlevnad
 • Strålinducerade bäckenfrakturer

Fakultet:

 • Jervoise Andrejev, gastroenterolog, Royal Marsden, London,
 • Staffan Arver, androlog, Stockholm
 • Ulf Pettersson, bukväggskirurg, Malmö
 • Katrine Emmertsen, kolorektalkirurg, Aarhus
 • Annika Sjövall, kolorektalkirurg, Stockholm
 • Karin Bergmark, gynonkolog, Göteborg
 • Mikkel Rosendahl, gynekolog, Rigshospitalet, Köpenhamn
 • Fredrik Liedberg, urolog, Malmö
 • Eva Angenete, kolorektalkirurg, Göteborg
 • Anna Johnsson, sjukgymnast, Lund
 • Inga Redlund-Johnell, radiolog, Lund
 • Kristina Åkesson, ortoped, Malmö
 • Adalsteinn Gunnlaugsson, onkolog, Lund
 • Maria Hellbom, psykolog, Stockholm

Vid frågor, kontakta Björn Ohlsson

Anmälan

(obs att fält markerade med * är obligatoriska för anmälan)

Deltar på middag 25/1*

Sidan uppdaterad: 20 december 2017

Regionalt