Koordinator i södra sjukvårdsregionen

Else-Marie Rasmusson arbetar för RCC Syd som koordinatorer för bäckencancerrehabilitering. Else-Marie kartlägger kompetenser samt vägleder vården inom rehabilitering efter bäckencancer.

Kontaktuppgifter 

ElseMarie_Rasmusson.jpgElse-Marie Rasmusson, onkologisjuksköterska och sexolog:
else-marie.rasmusson@med.lu.se samt Else-Marie.Rasmusson@skane.se

Uppdragets innehåll

Uppdraget som koordinator för bäckencancerrehabilitering innebär att arbeta för en mer patientfokuserad och sammanhållen rehabilitering för patienter i Södra sjukvårdsregionen behandlade för en cancerdiagnos i bäckenet inom ramen för RCCs nationella satsning på bäckencancerrehabilitering.

I uppdraget ingår att:

  • verka som regional koordinator och expertfunktion för patienter med specifika och avancerade rehabiliteringsbehov efter behandling av cancer i bäckenet
  • stödja och säkra multidisciplinär samverkan i regionen kring bäckencancerrehabilitering
  • i samverkan med lokala och regionala processgrupper och processledare med inriktning på cancersjukdomar i bäckenet arbeta för en processorienterad bäckenrehabilitering med patientens perspektiv i fokus samt säkra utveckling av strukturerade bedömningar av rehabiliteringsbehov
  • agera rådgivare och expertfunktion i frågor som rör bäckencancerrehabilitering och dess utveckling för en jämlik rehabilitering i regionen
  • delta i RCCs regionala arbetsgrupper inom rehabiliteringsområdet med särskilt fokus på bäckencancerrehabilitering
  • delta i nationellt arbete med framtagande av riktlinjer för bäckencancerrehabilitering
  • stimulera och koordinera regional implementering av nationella riktlinjer, rekommendationer från RCCs arbetsgrupper och statliga satsningar inom bäckencancerrehabilitering