Utbildning för patientföreträdare

Utbildningen ska bidra till att öka patientinflytandet och stärka möjligheterna för enskilda personer att verka som patientföreträdare på cancerområdet. Den vänder sig till patientrepresentanter dels i RCCs process-, vårdprogram- och kvalitetsregisterarbete, dels från respektive patientorganisations nationella nivå.

Utbildningsfilmer: Mer patientinflytande – bättre cancervård

RCC och SKL har i samverkan producerat 13 utbildningsfilmer som i första hand vänder sig till patientföreträdare inom regionala cancercentrum. De utgör en fortsättning på den nationella patientföreträdarutbildningen, som SKL och RCC arrangerade i december 2013 på initiativ av Cancerförbund i samverkan och via ett extra stöd från regeringen.

Kunskapskälla även för andra

Filmernas teman utgår från patientorganisationernas önskemål och handlar om sådant som Hälso- och sjukvårdens organisation och styrning, Patientföreträdarrollen och uppdraget, Patienträttigheter, Cancerstrategin, Kunskapsstyrning, E-hälsa, Forskning, utveckling och utvärdering, Kontaktsjuksköterska och min vårdplan, Tidig upptäckt, Cancerrehabilitering och Palliativ vård. Två av filmerna är diagnosspecifika; Bröstcancer och Prostatacancer.

Finns även på RCC:s Youtubekanal

Du kan titta på filmerna här men alla filmer finns även tillgängliga på Regionala cancercentrums gemensamma youtubekanal.

Spellängd  11:51 min  |  Producenter  SKL
Kontakt  Bo Alm  |  bo.alm@skl.se

Spellängd  18:34 min  |  Producenter  SKL
Kontakt  Bo Alm  |  bo.alm@skl.se

Spellängd  57:44 min  |  Producenter  RCC Norr
Kontakt  Anna-Lena Sunesson  |  annalena.sunesson@vll.se 

Spellängd  27:23 min  |  Producenter  RCC Syd
Kontakt  Jenny Patera  |  jenny.patera@skane.se

Spellängd  32:34 min  |  Producenter  RCC Väst
Kontakt  Jessica Mellquist  |  jessica.mellquist@rccvast.se

Spellängd  13:50 min  |  Producenter  RCC Stockholm Gotland
Kontakt  Anna-Karin Trollborg  |  anna-karin.trollborg@sll.se

Spellängd  32:13 min  |  Producenter  RCC Uppsala Örebro
Kontakt  Birgitta Clarin  |  birgitta.clarin@akademiska.se

Spellängd  45:48 min  |  Producenter  RCC Norr
Kontakt  Anna-Lena Sunesson  |  annalena.sunesson@vll.se

Spellängd  29:49 min  |  Producenter  RCC Väst
Kontakt  Jessica Mellquist  |  jessica.mellquist@rccvast.se

Spellängd  36:24 min  |  Producenter  RCC Syd
Kontakt  Jenny Patera  |  jenny.patera@skane.se

Spellängd  40:23 min  |  Producenter  RCC Sydöst
Kontakt  Inger Berg  |  inger.berg@lio.se
Bredvidmaterial  "Vad är viktigast för just dig" (Powerpointpresentation, PDF)

Spellängd  36:20 min  |  Producenter  RCC Uppsala Örebro
Kontakt  Birgitta Clarin  |  birgitta.clarin@akademiska.se

Spellängd 19:30 min  |  Producenter  RCC Stockholm Gotland
Kontakt  Anna-Karin Trollborg  |  anna-karin.trollborg@sll.se

Faktaägare: Bo Alm, kommunikationsstrateg Sveriges Kommuner och Landsting
Gemensam information uppdaterad: 3 november 2017