Utbildning för patient- och närståendeföreträdare

Den här informationen vänder sig till alla patient- och närståendeföreträdare inom Regionala cancercentrum (RCC), men främst till nya företrädare eller till dem som funderar på att bli det.

För att stärka möjligheterna för patienter och närstående att verka som företrädare har RCC tillsammans med nuvarande patient- och närståendeföreträdare tagit fram en webbutbildning och ett skriftligt introduktionsmaterial. Inga förkunskaper behövs för att ta del av innehållet.

Introduktionsmaterial

Det skriftliga introduktionsmaterialet ger en övergripande bild av RCC och dess verksamhet samt en beskrivning av patientföreträdaruppdraget.

Introduktion patientföreträdare inom RCC (pdf, nytt fönster)

Webbutbildning

Alla patient- och närståendeföreträdare inom RCC ska ta del av webbutbildningen så tidigt som möjligt under uppdraget. Utbildningen består av åtta moduler som är oberoende av varandra. Du kan alltså gå igenom modulerna i den ordning du vill. Varje modul tar 8–15 minuter.

Webbutbildning för patient- och närståendeföreträdare (nytt fönster)

Webbutbildningen ger en överblick över RCCs uppdrag, organisation och de delar RCC arbetar med för att förbättra cancervården, till exempel kvalitetsregister, nationella vårdprogram och Min vårdplan. Det finns också en modul som beskriver uppdraget som patient- och närståendeföreträdare samt en som ger en grundläggande beskrivning om cancer.

Eftersom strukturen och arbetet skiljer sig något vid landets sex RCC kommer webbutbildningen att behöva kompletteras med sjukvårdsregional information. Det kommer att ske vid fysiska eller digitala utbildningstillfällen vid varje RCC.

Filmer på Youtube 

Via RCCs Youtube-kanal kan man även ta del av filmer med olika teman, som ger ytterligare information om delar som RCC arbetar med och som kan vara av värde i patientföreträdaruppdraget.

RCC på Youtube

Uppdragsbeskrivningar

För att underlätta uppdraget som patient- och närstående företrädare ytterligare finns uppdragsbeskrivningar samt andra dokument och blanketter.

Patient- och närståendeföreträdare