Vilka är vi?

Hösten 2018 bildades ett nytt patient- och närståenderåd inom Regionalt Cancercentrum Syd. Vi är en dynamisk grupp med representanter från hela södra sjukvårdsregionen, både patienter och närstående. Regionstillhörighet inom parentes.

Vår uppgift är att ur ett patient- och närståendeperspektiv bidra till cancervårdens utveckling både regionalt och nationellt.

Vi har en rådgivande funktion och arbetar enbart med diagnosöverskridande frågor.

Vill ni komma i kontakt med oss är det enklast med e-post pnr.rccsyd@skane.se

Ordförande: Didrik von Porat (Skåne)
Vice ordförande: Leif Andersson (Blekinge) 

Övriga medlemmar:


Johanna Norrman (Blekinge)
Conny Nöbelin (Blekinge)


Anders Eidergård (Halland)
Leif Eskelid (Halland)

Lars Karlsson (Kronoberg)


Anette Johansson Sund  (Skåne)
Mette Klarén (Skåne)
Nicolas Lamb (Skåne)
Gun Olsson (Skåne)
Martin Strandberg (Skåne)

Verksamhetsutvecklare Christina Landegren RCC Syd deltar i rådets möten.