Vilka är vi?

Våren 2021 bildades ett nytt patient- och närståenderåd inom Regionalt Cancercentrum Syd med både nya och äldre företrädare. Vi är en dynamisk grupp med representanter från hela södra sjukvårdsregionen, både patienter och närstående. Regionstillhörighet inom parentes.

Vår uppgift är att ur ett patient- och närståendeperspektiv bidra till cancervårdens utveckling både regionalt och nationellt.

Vi har en rådgivande funktion och arbetar enbart med diagnosöverskridande frågor.

Vill ni komma i kontakt med oss är det enklast med e-post pnr.rccsyd@skane.se

Ordförande:Leif Andersson (Blekinge) 
Vice ordförande: Nicolas Lamb (Skåne)

Övriga medlemmar:

Johanna Norrman (Blekinge)
Carina Olsson (Blekinge)

Anders Eidergård (Halland)
Leif Eskelid (Halland)

Lars Karlsson (Kronoberg)
Kaj Fransson (Kronoberg)
Helen ”Kicki” Fohlin (Kronoberg)
Susanne Eliasson (Kronoberg)

 

Anette Johansson Sund  (Skåne)
Mette Klarén (Skåne)
Didrik von Porat (Skåne)
Andreas Björklund  (Skåne)
Elisabeth Lewander (Skåne)
Caroline Hassvall (Skåne)

 

Verksamhetsutvecklare Christina Landegren RCC Syd deltar i rådets möten.