Vilka är vi?

Våren 2021 bildades ett nytt patient- och närståenderåd inom Regionalt Cancercentrum Syd med både nya och äldre företrädare. Vi är en dynamisk grupp med representanter från hela södra sjukvårdsregionen, både patienter och närstående. Regionstillhörighet inom parentes.

Vår uppgift är att ur ett patient- och närståendeperspektiv bidra till cancervårdens utveckling både regionalt och nationellt.

Vi har en rådgivande funktion och arbetar enbart med diagnosöverskridande frågor.

Vill ni komma i kontakt med oss är det enklast med e-post pnr.rccsyd@skane.se

Ordförande: Didrik von Porat (Skåne)
Vice ordförande: Leif Andersson (Blekinge) 

Övriga medlemmar:

Johanna Norrman (Blekinge)
Conny Nöbelin (Blekinge)

Anders Eidergård (Halland)
Leif Eskelid (Halland)
Pernilla Silverfrid (Halland)

Lars Karlsson (Kronoberg)
Kaj Fransson (Kronoberg)
Helen ”Kicki” Fohlin (Kronoberg)

Anette Johansson Sund  (Skåne)
Mette Klarén (Skåne)
Nicolas Lamb (Skåne)
Gun Olsson (Skåne)
Håkan Thysell (Skåne)
Elisabeth Lewander (Skåne)
Robert Nylinder (Skåne)
Helena Mareniusson (Skåne)
Eva Nilsson (Skåne)
Caroline Hassvall (Skåne)

Verksamhetsutvecklare Christina Landegren RCC Syd deltar i rådets möten.