Underlag för nationell generell patientinformation för Min vårdplan

Regionala cancercentrum i samverkan arbetar tillsammans med professioner inom cancervården för att ta fram och testa enhetlig patientinformation som underlag för vårdplaner. Tanken är att patienter med cancer och deras närstående ska få jämlik information oavsett var i landet patienten får vård.

RCC i samverkan har sammanställt ett dokument med generell patientinformation för patienter med cancer, som vården kan utgå ifrån i framtagandet av regionalt/lokalt anpassade vårdplaner.

Informationen finns inlagd i den elektroniska vårdplanen i Stöd och behandling, men ligger även här i pdf-format som service till de verksamheter som inte har börjat införa Min vårdplan på 1177.se ännu. Om du behöver dokumentet i word-format kan du höra av dig till innehållsansvariga kontaktpersoner.

Nationell generell patientinformation för Min vårdplan (pdf, nytt fönster)

Att tänka på vid användandet av dokumentet

  • Dokumentet innehåller generell information som kan vara användbar oavsett cancerdiagnos.
  • All information är inte relevant för alla diagnosgrupper och patienter, gör ett urval i informationen baserat på patientens diagnos och individuella behov.
  • Det som är gulmarkerat i texten är exempeltext och/eller information som behöver redigeras/kompletteras regionalt/lokalt.
  • För att underlätta framtida ändringar av innehållet rekommenderar vi att eventuella regionala/lokala tillägg och ändringar görs i separata avsnitt.
  • Om ni gör ändringar i dokumentet är ni själva ansvariga för att säkerställa att informationen är korrekt. Hos 1177 finns tips för att skriva patientanpassade texter:

Språkliga riktlinjer, 1177 Vårdguiden

Uppföljning av användningen

RCC i samverkan önskar utvärdera om det finns en efterfrågan på nationellt sammanställd patientinformation. Vi som arbetar i projektet vill därför att ni meddelar någon av nedanstående kontaktpersoner om ni använder någon av texterna.

Innehållsansvariga och kontaktpersoner

RCC Norr, Katja Vuollet Carlsson
katja.vuollet@regionvasterbotten.se

RCC Stockholm Gotland, Charlotta Lönnqvist
charlotta.lonnqvist@sll.se

RCC Syd, Christina Landegren
christina.landegren@skane.se

RCC Sydöst, Annica Tomasson
annica.tomasson@regionostergotland.se

RCC Uppsala Örebro, Malin Hedlundh
malin.hedlundh@rccuppsalaorebro.se

RCC Väst, Sofie Grinneback
sofie.grinneback@rccvast.se