Webbinarium: Min vårdplan inom barnonkologi

Regionalt cancercentrum syd bjuder in till ett nationellt webbinarium som riktar sig till alla som arbetar med barncancervård. Syftet är att öka kunskapen om Min vårdplan på 1177 Vårdguiden, som kommer att börja erbjudas för barncancervården från hösten 2021.

Datum: 

19 maj kl 15:00 - 16:00

25 maj kl 15:00 - 16:00

Länk till Teamsmöte skickas till den e-postadress du anger i anmälan.

RCC:s arbete med barnonkologi

RCC:s nationella arbetsgrupp för barncancer har tagit fram en handlingsplan för åren 2020–2022. Handlingsplanen omfattar en rad insatser som ska stärka och öka kvaliteten inom barncancervården. En av insatserna berör införandet av Min vårdplan för barnonkologi.

Min vårdplan på 1177 Vårdguiden är ett nationellt, strukturerat informationsmaterial som tas fram per cancerdiagnos och kommer att erbjudas digitalt eller i pappersform.

Om webbinarierna

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Teams och är ca 60 minuter långa. Möjlighet finns att ställa frågor till medverkande. Anmälan till respektive webbinarie görs via nedanstående formulär och ett par dagar innan aktuellt tillfälle skickas det ut en länk till den e-postadress som du har anmält.

Medverkande på webbinarierna:

Karin Skillner Cosic, ordförande nationell arbetsgrupp Min vårdplan
Karin Vriste och Lina Sarv, nationella samordnare för Min vårdplan
Astrid Isoz, verksamhetsutvecklare och handläggare Min vårdplan barn
Anna Herslow Lind, närståendeföreträdare
Marita Vikström, konsultsjuksköterska

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Om du har frågor vänligen kontakta: rccsyd@skane.se

Anmälan

Mötestillfälle