MENY
Till regionspecifikt innehåll

Min vårdplan på 1177.se

Under 2018 lanserades Min vårdplan på 1177.se för införande i hela landet. Införandet fortsätter under 2019.

Flera verksamheter i landet erbjuder idag sina patienter Min vårdplan på 1177.se och införanden pågår i ytterligare verksamheter. Intresset är stort. Alla regioner är redan idag anslutna till tjänsten via 1177 och kan börja erbjuda Min vårdplan på 1177.se om de så önskar.

Min vårdplan på 1177.se utvärderas våren 2019

För att kunna utveckla Min vårdplan på 1177.se så att den ger patienten optimal nytta och personalen ett så smidigt arbetssätt som möjligt önskar RCC i samverkan utvärdera Min vårdplan på 1177.se under våren 2019. Utvärderingen kommer fokusera på innehåll och användbarhet. Resultatet av utvärderingen kommer att presenteras hösten 2019. Kontakta din regionala kontaktperson nedan om du vill ta del av det.

Utvärdering av Min vårdplan på 1177.se (pdf, nytt fönster)

Möjligheter elektroniskt

Förutom tillgång till Min vårdplan kan patienten även skicka meddelanden till sin kontaktsjuksköterska, fylla i aktivitetsplaner och besvara formulär. Det finns också möjlighet att läsa fördjupad information via länkar eller se instruerande filmer, som visar till exempel rehabiliteringsövningar.

Patienten når Min vårdplan via sin telefon, platta eller dator. Min vårdplan på 1177.se kan uppdateras på distans och följa med patienten när hon eller han rör sig mellan olika vårdgivare. Allt beroende av hur verksamheterna har valt att arbeta.

Nationellt sammanställd patientinformation

RCC i samverkan har sammanställt patientinformation inom sex diagnoser som verksamheter kan använda för att ta fram Min vårdplan.

 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Huvud- och halscancer
 • Peniscancer
 • Prostatacancer
 • Lungcancer
 • Bröstcancer

Användbarheten av materialet kommer att utvärderas under våren 2019.

IIndividanpassad skärmbildnnehållet i Min vårdplan återfinns under dessa övergripande rubriker, se bild ovan. Med en enkel knapptryckning kan innehållet i Min vårdplan på 1177.se individanpassas. Kontaktsjuksköterskan väljer tillsammans med patienten vad som ska finnas med.

 

Regionala kontaktpersoner för införande av Min vårdplan på 1177.se

Norr

Katja Vuollet Carlsson

ordf. nationella arb.gruppen KSSK o Min vårdplan

RCC Norr

Stockholm Gotland

Charlotta Lönnqvist

Projektledare

RCC Stockholm Gotland

Syd

Christina Landegren

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Syd

Sydöst

Annica Tomasson

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Sydöst

Uppsala Örebro

Ida Kedling

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Uppsala Örebro

Väst

Ellen Brynskog

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst

Regionspecifikt innehåll

 • Norr
 • Stockholm Gotland
 • Syd
 • Sydöst
 • Uppsala Örebro
 • Väst

Aktuellt om Min vårdplan på 1177.se i Stockholm och på Gotland

Införandet av Min vårdplan på 1177.se i Stockholm och på Gotland inleddes under 2018. Huvud- och halscancer på Karolinska Universitetssjukhuset var först ut. Under våren 2019 har huvud- och halscancer samt bröstcancer på Gotland, hjärntumörer, blodcancer och bröstcancer på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna och bröstcancer på Södersjukhuset anslutits.

Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av Min vårdplan på 1177.se. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om Min vårdplan på 1177.se kan kontakta Charlotta Lönnqvist, projektledare.

Patientinformation

Här kan du antingen skriva ut foldern "Min vårdplan på 1177.se" (gå in på egenskaper och välj detaljerad inställning, där väljer du liggande. Gå sedan in på tvåsidigt/ layout/ häfte. I rullistan under tvåsidig markerar du bokbindning blocköppning/ vänsterbl. Tryck sedan ok och välj antal ex, skriv ut) eller skicka pdf:en till tryckeri för att trycka större upplagor.

Min vårdplan på 1177.se för utskrift på skrivare 


Min vårdplan på 1177.se till tryckeri

Material för dig som arbetar med Min vårdplan på 1177.se

Nedan hittar du som arbetar med Min vårdplan på 1177.se användarinformation. Du hittar även en informationsbroschyr att skriva ut och ge till patienter.

Användarmanual för Min vårdplan på 1177.se (pdf)

Manual vid överlämning av Min vårdplan på 1177.se (pdf)

Informationsbroschyr att skriva ut (pdf)

Frågor om Min vårdplan på 1177.se

porträtt

Ida Kedling

projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Uppsala Örebro

Aktuellt om Min vårdplan på 1177.se i västra sjukvårdsregionen

Införandet av Min vårdplan på 1177.se i västra sjukvårdsregionen inleddes under hösten 2018. Bröstenheten vid kirurgimottagningen på Sahlgrenska Universitetsjukhuset var först ut. Fler verksamheter kommer ansluta under våren 2019.

Läs om Bröstenhetens arbete med Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst erbjuder tekniskt och organisatoriskt stöd i samband med införandet av Min vårdplan på 1177.se. Verksamheter som är intresserade av att arbeta med eller få mer information om elektronisk Min vårdplan kan kontakta Ellen Brynskog, utvecklingsledare. 

Kontakt

porträtt

Ellen Brynskog

reg. projektledare Min vårdplan på 1177.se

RCC Väst


Gemensam information uppdaterad: 5 april 2019