Utbildningsfilmer för Min vårdplan

Här finns utbildningsfilmer för dig som är användare av Min vårdplan via 1177.

Du kan välja att antingen gå igenom samtliga steg i ordning eller hoppa direkt till det steg du är intresserad av. Filmerna är tänkta som ett övergripande stöd när du lär dig hur Min vårdplan ser ut och fungerar.

1. Vad är stöd och behandling?

Filmen beskriver vad Stöd och behandling är och behörigheter i systemet.

Till filmen som beskriver stöd och behandling (öppnas i nytt fönster)

2. Logga in och starta en Min vårdplan

Den här filmen beskriver hur du loggar in i Stöd och behandling och hur du startar en Min vårdplan.

Till filmen som hur du loggar in (öppnas i nytt fönster)

3. Välkomsttext, kontakter och planering

I filmen får du veta hur du arbetar med Välkomsttext, Kontakter och planering i Min vårdplan.

Till filmen om texter, kontakter och planering (öppnas i nytt fönster)

4. Individanpassa Min vårdplan till patienten genom att visa och dölja innehåll

Filmen beskriver hur du individanpassar innehållet i patientens Min vårdplan.

Till filmen om visa och dölj innehåll (öppnas i nytt fönster)

5. Meddelanden och sidkommentarer

Den här filmen förklarar hur du arbetar med meddelanden och sidkommentarer i Min vårdplan. Bland annat när det gäller att läsa och svara på meddelanden samt att skriva en sammanfattning, rehabiliteringsplan eller individuell uppföljning.

Till filmen om meddelanden och sidkommentarer (öppnas i nytt fönster)

6. Patientens Min vårdplan

I den här filmen får du veta hur Min vårdplan ser ut för patienten.

Till filmen om patientens Min vårdplan (öppnas i nytt fönster)

7. Överlämna

Filmen beskriver hur du gör för att överlämna en Min vårdplan till en annan enhet.

Till filmen om överlämning (öppnas i nytt fönster)

8. Min vårdplan i pappersformat

Den här filmen förklarar hur du rekommenderas att arbeta om en patient vill ha Min vårdplan i pappersformat.

Till filmen om pappersformat (öppnas i nytt fönster)