Matvanor, alkohol och cancer

RCC Syd och Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention Region Skåne bjuder in till en eftermiddag med fokus på matens och alkoholens betydelse i primär- och sekundärprevention av cancer i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad.

Vi fördjupar oss i matvanor och kostråd för primär- och sekundär cancerprevention samt under pågående cancerbehandling. Vi går också genom hur de råd vi ger under pågående behandling kan skilja från dem vi ger i förebyggande syfte. Eftermiddagen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap, samt få råd och tips om hur vi bäst samtalar om mat- och alkoholvanor med våra patienter och vilket stöd som finns att erbjuda

Läs mer