Kurs för säker hantering och administrering av cytostatika

Nu lanseras en kurs för säker hantering och administrering av cytostatika i södra sjukvårdsregionen. Kursen är enbart öppen för sjuksköterskor som arbetar med cytostatika inom den södra sjukvårdsregionen.

Kursen är webbaserad och tar ca 25 timmar att genomföra. Kursdeltagaren får en inloggning och tillgång till en serie inspelade föreläsningar och uppgifter. Kursinnehållet har producerats av ledande experter inom respektive område från olika delar av Sverige. Kursdeltagaren skriver svar på uppgifter och de bedöms individuellt av kursledarna. Ansökan inför höstens kurs som startar 210830 är nu öppen.

Kursen består av följande kursmoment:

  • Medicinsk onkologisk behandling
  • Cytostatikas verkningsmekanismer och biverkningar
  • Målstyrd cancerbehandling
  • Arbetsmiljö och arbetsskydd
  • Hantering av cytostatikaavfall
  • Patientsäkerhet vid cytostatikabehandling
  • Administrering av cytostatika
  • Omvårdnad vid cytostatikabehandling

Läs mer om kursen här