Digital kontaktsjuksköterskeutbildning 7,5 hp

Linnéuniversitetet anordnar kontaktsjuksköterskeutbildning. Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Linnéuniversitetet anordnar kontaktsjuksköterskeutbildning digitalt till hösten 2021. Kursen riktar sig till dig som är legitimerad sjuksköterska och har eller kommer att ha ett uppdrag som kontaktsjuksköterska inom onkologisk vård.

Planerad kursstart i vecka 45 2021 där studenterna träffas "live" digitalt.Kursen avslutas i vecka 14 2022.
 
Kursen bedrivs som uppdragsutbildning och ges digitalt pga. pågående pandemi. Upplägget innebär till stor del självstudier med viss frihet i förhållande till tid och plats. Kursen går på kvartsfart vilket innebär att studierna tar ca 10 timmar/vecka. Nedan hittar du kursplanen där du kan se lärandemål och innehåll. Då kursen erbjuds som uppdragsutbildning är kostnaden ca 17.000-18.000 kr/plats. Kostnaden varierar relaterat till antalet kursdeltagare. Minst 15 deltagare krävs för att kursen ska kunna starta.
 
Frågor och anmälan mailar du till carina.persson@lnu.se. I din anmälan behöver du uppge ditt namn och personnummer. Du behöver också uppge mailadress till den chefsperson som förbinder sig att betala för din utbildning samt fakturaadress. Anmälan önskar vi senast den 30 juni 2021..

Du kan även kontakta Christina Landegren, Regionalt cancercentrum syd, e-post: christina.landegren@skane.se

Kursplan