Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer del 2

Nu fortsätter RCC Syd på temat inventering av patientens rehabiliteringsbehov där kontaktsjuksköterskor från södra sjukvårdsregionen delar med sig av sina erfarenheter av verktyg för Hälsoskattning.

Med oss har vi även en patientföreträdare från RCC Syds patient- och närståenderåd som utifrån patientens perspektiv ger sin syn på vikten av återkommande strukturerad inventering av patientens behov av cancerrehabilitering.

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Teams och är ca 90 minuter långa. Möjlighet finns att ställa frågor till medverkande. Anmälan till respektive webbinarie görs via nedanstående formulär och ett par dagar innan aktuellt tillfälle skickas det ut en länk till den e-postadress som du har anmält.

Datum:
15 april klockan 14:30 – 16:00 (Sista anmälningsdag är passerad)
6 maj klockan 14:30 – 16:00 (Sista anmälningsdag är passerad)

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Om du har frågor vänligen kontakta: rccsyd@skane.se

Hälsoskattning del II

Erfarenheter – hur kontaktsjuksköterskor i syd använder Hälsoskattning för kartläggning av patientens rehabiliteringsbehov

Webbinariet hålls av:

  • Agneta Hagren och Ulrika Fyrhag, Kontaktsjuksköterskor vid verksamhetsområde specialiserad kirurgi, vårdenhet ÖNH, Skånes universitetssjukhus
  • Nick Lamb, patientföreträdare, RCC Syds patient- och närståenderåd
  • Monica Olsson och Irene Karlsson, Kontaktsjuksköterskor på kirurgiska kliniken, kolorektalteamet vid Blekingesjukhuset