Kompetensutveckling för dig i teamet runt patienten med cancer

Under våren 2021 kommer RCC Syd att erbjuda kostnadsfria webbinarier utifrån aktuella teman som är efterfrågade av professionen. Först ut är inventering av rehabiliteringsbehov med hjälp av Hälsoskattning och därefter är det tema smärta.

Webbinarierna kommer att hållas digitalt via Teams och är ca 60 minuter långa. Möjlighet finns att ställa frågor via chatten. Varje webbinarium ges vid två tillfällen. Anmälan till respektive webbinarie görs via nedanstående formulär och ett par dagar innan aktuellt tillfälle skickas det ut en länk till den e-postadress som du har anmält.

När du skickar in din anmälan intygar du att du har läst och godkänner att dina personuppgifter sparas enligt GDPR. Så här hanterar RCC dina personuppgifter. 

Om du har frågor vänligen kontakta: rccsyd@skane.se

Datum 2021

Att kartlägga och följa upp patientens behov av rehabilitering med hjälp av verktyget ”Hälsoskattning  för cancerrehabilitering”

Emma Ohlsson Nevo, leg sjuksköterska, med dr, processledare cancerrehabilitering RCC Mellansverige

  • 27 januari klockan 15:00 – 16:00. (Stängd för anmälan)
  • 3 februari klockan 15:00 – 16:00 (Sista anmälningsdag 31/1)

Att lindra smärta

Gunnar Eckerdal, överläkare, tidigare ordförande för nationellt vårdprogram cancerrehabilitering

  • 3 mars klockan 15:00 – 16:00 (Sista anmälningsdag 28/2)
  • 11 mars klockan 15:00 – 16:00 (Sista anmälningsdag 8/3)

Anmälan

Utbildningstillfälle (ett eller flera)