Utbildning för kontaktsjuksköterskor

Regionala cancercentrum har tillsammans med landets lärosäten, tagit fram en nationell utbildning för kontaktsjuksköterskor på universitetsnivå. Den heter Kontaktsjuksköterskan i cancervården.

Utbildningen Kontaktsjuksköterskan i cancervården omfattar 7,5 hp och har till syfte att stärka kontaktsjuksköterskans kompetens för uppdraget att arbeta i cancervårdens processarbete. Kursen bygger på de patientcentrerade kriterier som ska utmärka ett RCC och har godkänts av RCC i samverkan. Utbildningen ges som fristående kurs vid flera universitet i Sverige och ska vara likvärdig över hela landet.

Via webbplatserna Studera.nu och Antagning.se kan du få en översikt av när och var i landet utbildningarna genomförs. Sökningen behöver innehålla söktermen "Kontaktsjuksköterskan i cancervården".

Studera.nu

Antagning.se

På vår webbplats listar vi de utbildningar som RCC genomför enskilt eller i samarbete med andra aktörer.

Utbildningar för kontaktsjuksköterskor