Temadag för kontaktsjuksköterskor och teamet runt patienten

Årets temadag för kontaktsjuksköterskor är för närvarande inställd!

Nu fokuserar vi åter igen på cancerrehabilitering som ständigt är ett högaktuellt ämne. Med hjälp av ordförande för det nationella vårdprogram för cancerrehabilitering kommer vi att gå från ord till handling.

Preliminärt program

9:00-9:30 Mingel med kaffe/te
9:30-9:45 Välkommen
9:45-10:30 Jan Haak berättar om motivation och sin cancerresa genom Sverige
10:30-10.35 Pausgympa
10:35-11.30 Från ord till handling - nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering
11.30-12.00 Inventering och bedömning av patientens rehabiliteringsbehov med hjälp av modell Hälsoskattning från Örebro
12:00-13:00 Lunch, Restaurang Inspira
13:00-13:30 Reflektioner från förmiddagen med fokus på cancerrehabilitering
13:30-14.30 Neuropati som biverkan vid cytostatikabehandling
14.30-14.45 Mingel med kaffe/te 
14:45-15.30 Aktiv övergång mellan specialistvård till nära vård - cancerrehabilitering i primärvården. Nya processledare introduceras.
15.30-15.45 Vad händer på RCC Syd

Målgrupp: Kontaktsjuksköterskor och övriga professioner som ingår i teamen runt patienter med cancer
Plats: Hörsalen, Medicon Village, Scheeletorget 2 i Lund
Tid: 18 november 2020 klockan 09:00-16:00. Samling och kaffe kl 9:00
Sista anmälningsdag: 

Dagen är kostnadsfri

Vid frågor kontakta Christina Landegren på christina.landegren@skane.se