Press och information

Målet med vår kommunikation är att via olika kanaler och arenor skapa förståelse och intresse för RCC Syd för dem som arbetar inom eller på annat sätt är involverade i cancersjukvård inom södra sjukvårdsregionen.

En viktig framgångsfaktor för RCC Syd är att ge alla intresserade möjlighet att följa med och hålla sig informerade om vad som händer i och kring RCC Syd via olika kanaler och på olika arenor där vårt digitala nyhetsbrev och vår hemsida utgör navet i vår kommunikation. 

Utöver traditionellt kommunikationsarbete satsar RCC Syd på nätverksbyggande, pressbearbetning, intervjuer, rörliga bilder och film för att på bred front kunna dokumentera, sprida kunskap och engagemang.  Du kan även följa oss på Facebook, Mynewsdesk, Youtube och Twitter.