Styrgrupp RCC Syd

RCC Syd leds av en styrgrupp men representation från samtliga fyra huvudmän.

Uppdraget regleras i Ägardirektiv till Regionalt cancercentrum syd.

I styrelsen ingår även patientföreträdare och representanter för Lunds universitet, Skånes universitetssjukhus och södra regionvårdsnämndens kansli.

Ordinarie ledamöter:

REGION SKÅNE

Lena Luts

ordförande

 

Björn Lövgren- Ekmehag

Region Skåne Förvaltningschef Skånes universitetssjukvård

Anna-Karin Falck

Regionalcancersamordnare

Johan Cosmo

Förvaltningschef Skånes sjukhus nordost, Sjukhuschef Centralsjukhuset Kristianstad

Thomas Wallén

Förvaltningschef NV

 

 

REGION KRONOBERG

Florence Eddyson Hägg

sjukhuschef

 

Tina Eriksson

cancersamordnare

REGION BLEKINGE

Birgitta Friberg

hälso - och sjukvårdschef

 

Tina Persson

cancersamordnare

REGION HALLAND

Helena Gladh

cancersamordnare

 

Jeanette Törnqvist

verksamhetschef, Kvalitet inom hälso- och sjukvård, Region Halland

ADJUNGERANDE

Nicolas Lamb

ordförande PNR

 

Elisabeth Lewander

Vice ordförande PNR

Mats Jerkeman

Professor, överläkare

Skånes universitessjukhus

Anna Sandgren

docent Linnèuniversitetet

RCC Syd

Maria Rejmyr Davis

verksamhetschef

RCC Syd

 

Jessica Wihl

medicinsk chef

RCC Syd

Ingrid Vogel

verksamhetssamordnare

RCC Syd