Organisation RCC Syd

Regionalt cancercentrum syd är en kunskapsorganisation som omfattar många anställda inom olika yrken. RCC Syd bedriver ingen egen cancervård, men medverkar till att förbättra cancervården genom att definiera förbättringsområden, sätta tydliga mål för regionens cancervård samt att följa upp resultat.

RCC Syd innefattar Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge. 

RCC Syd leds av en styrgrupp som rapporterar till ledningsgruppen i Södra sjukvårdsregionen. I styrgruppen ingår ledande tjänstemän med koppling till cancervården hos respektive huvudman. Till styrgruppen adjungeras även patientföreträdare samt representanter för Lunds universitet, Linnéuniversitetet och Södra regionvårdsnämndens kansli.

För att nå uppsatta mål utgår RCC Syd från ett processperspektiv där fokus ligger på den sammanhängande kedjan av vårdhändelser, från diagnos via utredningar till behandlingar, för patienten. Regionala cancercentrums verksamhet omfattar all cancervård och vi arbetar tillsammans med sjukhusen via patientprocessledare i vården.

RCC_processutveckling_2.jpg

RCC Syd ingår i det nationella nätverket för samtliga sex RCC i Sverige som samordnas av Sveriges Kommuner och regioner, SKR.

Kontakta oss