Nyheter

Syd
Skånes universitetssjukhus pilottestar prehabilitering av patienter med äggstockscancer

I mars startas ett pilotprojekt inom kvinnosjukvården på Skånes universitetssjukhus med fokus på prehabilitering. Målsättningen är att kvinnor med stark misstanke om äggstockscancer inom några dagar ska träffa en tumörspecialist på mottagningen för undersökning, bedömning och information med tillhörande blodprover och röntgenundersökningar. Projektet kommer att löpa tills vidare men evalueras efter sex månader.

Samverkan
Kunskapsbanken för vårdprogram ersätter appen Cancervård

”Kunskapsbanken” är ett nytt verktyg på cancercentrum.se som förbättrar tillgängligheten till nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp i cancervården. Kunskapsbanken gör det enklare att snabbt hitta rätt kunskapsstöd och rekommendationer för respektive diagnos.

Samverkan
Hög överlevnad i livmoderhalscancer tack vare följsamhet till riktlinjer

Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen.

Samverkan
Se Cancerstrategin 10 år live på webben

Den 3 februari uppmärksammar RCC i samverkan och Socialdepartementet att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Jubileumsdagen äger rum på Karolinska Institutet i Stockholm men kommer också livesändas på webben.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg

Hela vårdprogrammet har reviderats efter behov, både faktamässigt och för att bättre anpassas till berörda målgrupper.

Syd
Patient och närståenderådet berättar om 2019 års verksamhet

Patient- och Närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har i nuvarande tappning varit igång sedan november 2018. Rådet säkerställer att RCC Syd har ett tydligt patient- och närståendeperspektiv, samt driver diagnosövergripande frågor. 2019 var året då deras arbete tog fart på allvar. Didrik von Porat, ordförande i PNR Syd berättar:

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för hudlymfom

Detta är ett helt nytt vårdprogram som under två års tid har arbetats fram av vårdprogramgruppen för hudlymfom.

Syd
Cancervården på Skånes universitetssjukhus siktar på internationell kvalitetsstämpel

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter och högre kvalitet i cancervården. Det är målet när Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.