Årets processledare i södra sjukvårdsregionen utsedda

Sidan publicerades 4 februari 2020

Utmärkelsen ”Årets processledare 2020” i södra sjukvårdsregionen går till Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki som är regionala patientprocessledare (RPPL) inom lung- och lungsäckscancer på Lungkliniken, Skånes universitetssjukhus. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria under tioårsjubileet av den svenska cancerstrategin i Stockholm.

Johan Styrke,  Britt-Marie Karlson, Annika Sjövall, Pernilla Dahm-Kähler, Srinivas Uppgunduri (som tog emot Marianne Marotis utmärkelse), Maria Planck, Jaroslaw Kosieradzki och H.K.H. Kronprinsessan Victoria.

Stort grattis till utmärkelsen ”Årets processledare”! Vad hoppas ni ligger till största grund för er nominering och ert pris?

Troligen att vi arbetat aktivt med många viktiga frågor inom lungcancerprocessen samtidigt och att vi under tiden alltid varit noga med förankring hos olika berörda yrkeskategorier i region syds samtliga delar och även hos patienterna själva.

Vad betyder processledarens roll i cancervården?

Processledarna ska försöka överblicka cancervården och koppla samman alla de olika personer som är eller kan bli involverade i att förbättra den, men också själva arbeta fokuserat med förbättringar inom de områden man gemensamt har identifierat som särskilt viktiga att utveckla.

Vad hoppas ni få mer tid för, eller möjlighet att utveckla härnäst i arbetet?

Vi hoppas kunna fortsätta arbeta med alla de områden vi hittills arbetat med, men ett bra exempel på något som kräver mer tid och resurser än vad vi har i nuläget, är att förbättra registreringen i INCA (nationella kvalitetsregistret och patientöversikten). Det är något som är nödvändigt både för sjukvårdens uppföljning av kvalitet och resursanvändning och för att möjliggöra framtida utveckling och forskning.

Vilket råd skulle ni ge nya, eller mindre erfarna processledare?

Att arbeta i par som två RPPL med lite olika kompetensområden tycker vi fungerar bra. Att lyssna på vad de lokala patientprocessledarna (och andra delar av själva verksamheterna) tycker behöver förbättras - det är något vi båda tycker är viktigt! Ett annat tips är att tidigt ta reda på vilket stöd från RCC man kan få i processarbetet.

 

Motivering:

Ett framgångsrikt processarbete förutsätter ett välfungerande teamarbete mellan berörda specialiteter och yrkesgrupper. I södra sjukvårdsregionen arbetar vanligtvis de regionala processledarna i par. Priset som årets processledare delas därför av två personer som tillsammans driver och utvecklar patientprocessarbetet på ett föredömligt sätt.
Årets processledare i södra sjukvårdsregionen har framgångsrikt medverkat till implementeringen av cancerstrategin genom att aktivt stödja implementeringen av nationellt vårdprogram och SVF. Med målet att nå en mer jämlik vård genomförs återkommande, småskaliga möten med kliniskt verksamma läkare och sjuksköterskor i regionen.

Årets processledare arbetar strukturerat med regional videobaserad MDK, regimbiblioteket och rehabilitering. De är aktiva i klinisk forskning i såväl nationell som regional samverkan bl.a. genom regionalt biobanksarbete. Genom att ha patientrepresentanter delaktiga i processarbetet och ett nära samarbete med lungcancerföreningen har patienters och närståendes perspektiv och möjligheter att medverka i lungcancervården stärkts.

 

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

 

Presskontakt: Jenny Patera jenny.patera@skane.se