Ny regional tillämpningsrutin för lymfödem

Sidan publicerades 28 november 2019

Den regionala tillämpningen berör avvikelser och förslag på utveckling för att leva upp till rekommendationerna i Kap 7.8 Lymfödem i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och har utarbetats av en regional arbetsgrupp.

Södra sjukvårdsregionen har ställt sig bakom rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för Cancerrehabilitering. Den regionala tillämpningen berör avvikelser och förslag på utveckling för att leva upp till rekommendationerna i Kap 7.8 Lymfödem i det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering och har utarbetats av en regional arbetsgrupp. RCC Syds styrgrupp har 2019-11-20 godkänt kommunikation och spridning av tillämpningen i respektive region för fastställande enligt samma rutin som för nationella vårdprogram. RCC kommer att kontinuerligt i dialog med regionerna följa efterlevnad till tillämpningen och ge stöd till implementering.

Rekommendationerna i det nationella vårdprogrammet för Cancerrehabilitering:

  • Alla verksamhetsområden där cancer behandlas bör ha utarbetade rutiner för lymfödem
  • Samtliga patienter som opereras med lymfkörtelutrymning ska före och efter operationen informeras om riskfaktorer för att utveckla lymfödem, tidiga symtom på lymfödem och var det går att få behandling för lymfödem
  • Lymfödem relaterat till cancer ska bedömas och behandlas av en lymfterapeut som är fysioterapeut, arbetsterapeut eller sjuksköterska med adekvat tilläggsutbildning
  • Det bör finnas minst en lymfterapeut inom varje sjukhusförvaltning där cancervård bedrivs
  • Landstingen bör utforma riktlinjer för ansvarsfördelningen när det gäller behandling av lymfödem
  • Regler för förskrivning av hjälpmedel samt patientens egenavgift bör av jämlikhetsskäl samordnas nationellt.

Regional tillämpningsrutin för lymfödem