Maria Rejmyr Davis utses till verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd

Sidan publicerades 9 december 2019

Den 1 december 2019 tillträdde Maria Rejmyr Davis tjänsten som verksamhetschef för Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd).

Maria har varit tillförordnad verksamhetschef i två omgångar under åren 2017-2019 och kommer nu i sin nya roll ha ett helhetsansvar för RCC Syds verksamhet, medarbetare och ekonomi.

Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne:
- Jag tycker att Maria som tillförordnad visat att hon är en utmärkt verksamhetschef och trots en lång period som tillförordnad har hon skapat en stabilitet på RCC Syd vilket jag vet att medarbetarna uppskattat. Maria bidrar också väldigt mycket i min ledningsgrupp och hon är en uppskattad kollega.

Tankar om arbetet framåt

Under 2019 har en ny regional cancerplan för södra sjukvårdsregionen utarbetats och beslutats av Södra regionvårdsnämnden. Utgångspunkt för arbetet har varit Socialdepartementets skrift ”Långsiktig inriktning för det nationella arbetet med cancervården”.

Maria rejmyr davis– Jag är tacksam för det fortsatta förtroendet att leda och samordna RCC Syds viktiga uppdrag, säger Maria. RCC Syds medarbetare är oerhört kunniga och kompetenta inom sina respektive fokusområden och tillsammans utgör vi en välfungerande verksamhet. Under kommande år ska vi fokusera på att nå de 85 mål som listas i den regionala cancerplanen. Vi väntar även på den årliga överenskommelsen mellan staten och SKR som kommer att tydliggöra vilka arbetsområden vi ska arbetar mer fokuserat inom under 2020.

 

RCC Syd leds av en styrgrupp med representation från samtliga fyra huvudmän i södra sjukvårdsregionen. Ordförande i styrgruppen är Björn Lövgren-Ekmehag, förvaltningschef för Skånes universitetssjukvård:
 – Jag vill gratulera RCC och Maria till att positionen som verksamhetschef nu blir långsiktig. Maria har gjort ett strålande arbete som tillförordnad chef. Hon har skapat en stabil grund för RCCs roll i den fortsatta utvecklingen av cancervården och också bidragit till att samarbetet med sjukvårdsförvaltningarna stärkts ytterligare. Jag ser fram mot fortsatt samarbete med RCC Syd och Maria, både i min roll som förvaltningschef och som ordförande i RCC Syds styrgrupp.

 

Medicinsk chef rekryteras

Under 2020 kommer RCC Syd rekrytera en medicinsk chef med ansvar för att stödja att de medicinska processerna inom cancerområdet utvecklas i enlighet med nationell inriktning och behoven i Södra sjukvårdsregionen. En viktig del är att stärka samverkan med akademin och bidra med forskningskompetens inom RCC Syd.
– Genom att lyfta bort det administrativa ansvaret för RCC Syds verksamhet kan den medicinska chefen fokusera på att stödja utvecklingen av cancervården och vara RCC Syds talesperson i medicinska frågor, avslutar Maria.

Kontaktinformation: Maria Rejmyr Davis, maria.rejmyrdavis@skane.se, Tel: 0709-38 47 57