Anhörigstödet Cancerkompisar.se utvärderas – värdefullt och flexibelt

Sidan publicerades 10 juli 2018

Cancerkompisar.se är ett dygnet runt-öppet onlineforum där närstående får kontakt med varandra. Här erbjuds ett unikt närståendestöd i form av matchning med närstående som upplever eller har upplevt samma situation. RCC Syd har gjort en första utvärdering som visar att satsningen upplevs som ett viktigt stöd som finns tillgängligt närsomhelst på dygnet. Men närstående behöver också andra typer av support, som ökad kunskap och professionellt stöd.

Magdalena Andersson, medförfattare och tidigare verksamhetsutvecklare vid RCC Syd:

- Styrkan med Cancerkompisar.se är att det är ett stöd i flera dimensioner och som man kan ha tillgång till när man behöver det, oavsett tidpunkt på dygnet. Det är också möjligt att vara mer eller mindre aktiv allt utifrån ens egen situation, vilket många närstående tyckte var viktigt. Utvärderingen visar också att det inte räcker med webbaserat närståendestöd utan det finns en önskan om att ses och prata. Detta möter Cancerkompisar.se delvis genom matchningen till en Cancerkompis. Utvärderingen visade att alla inte blir matchade, men detta är troligen ett utvecklingsområde som Cancerkompisar.se kommer att arbeta vidare med eftersom det var just utifrån matchning med en Cancerkompis som idén och webbplatsen startade.

- Utvärderingen visade också att närstående behöver reell kunskap om sjukdom, sjukdomsförlopp, det vill säga ett mer professionellt stöd och detta tror vi är något viktigt för alla inom cancervården att tänka på. Att inkludera närstående så tidigt och så långt de orkar. De behöver olika typer av stöd från flera parter. Detta är också det förbättringsområde som är viktigt för RCC Syd som kunskapscentrum är att driva. Att identifiera, uppmärksamma och synliggöra närstående i processerna, men även att knyta samman kompetenser, resurser och kunskap så att närstående får det stöd som de behöver.

Författare till artikeln är Magdalena Andersson och Christina Landegren, RCC Syd.

Fullständig artikel i Onkologi i Sverige