HPV-vaccination även för pojkar utreds

Sidan publicerades 13 april 2018

Under 2017 utredde Folkhälsomyndigheten om HPV-vaccination ska ingå i Nationellt program också för pojkar. Enligt smittskyddslagen måste vaccinet uppfylla tre kriterier för detta: effektivt minska sjukdomsbördan, vara samhällsekonomiskt kostnadseffektivt och vara etiskt gångbart.

adam_roth

En bred grupp med experter från hela landet satte samman ett kunskapsunderlag som låg till grund för förslaget om att införa HPV-vaccination också för pojkar. Adam Roth är läkare, docent och specialist i klinisk bakteriologi och virologi, och har arbetat nationellt och internationellt med epidemiologi och vaccinfrågor i 20 år. På Folkhälsomyndigheten arbetar han vid enheten för vaccinationsprogram och har där framförallt projektlett några av de stora utredningarna om nya vacciner ska ingå i Nationella vaccinationsprogrammet eller inte. Senast ledde han utredningen om huruvida HPV-vaccination till pojkar också skall ingå i Nationellt program.

 – Vårt förslag har varit ute på remiss och responsen från i princip alla remissinstanser var mycket positiv. Om regeringen beslutar att vaccinet ska ingå i nationellt program, skall HPV-vaccin erbjudas gratis till pojkar liksom det görs idag för flickor.

Adam Roth är en av talarna vid Gynekologisk cellprovtagning 50 år, som arrangeras den 2 maj i Malmö. Läs mer och anmäl dig här