Bättre livskvalitet för patienter med cancer i bäckenet

Sidan publicerades 7 december 2017

RCC Syd anordnar en andra nationell konferens om bieffekter och behandlingsmöjligheter

Den stora majoriteten av patienter som har behandlats för cancer någonstans i bäckenet får efterföljande komplikationer. Dessa problem kan vara mycket besvärliga att leva med och det är viktigt att patienten får rätt hjälp. Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) arrangerar nu tillsammans med Svensk förening för kolorektal kirurgi för andra gången konferensen Funktionella besvär efter cancer i bäckenet, där vårdpersonal från olika discipliner och yrkeskategorier samlas för att lära sig mer om vilka behandlingar som kan vara aktuella, och var de finns tillgängliga.

Marie-Louise Lydrup, överläkare vid Skånes universitetssjukhus, är initiativtagare till konferensen:
Marie-Louise Lydrup - Den här patientgruppen behöver lyftas, vården behöver rustas bättre och även utbildas bättre i ämnet. Vi hade ett första nationellt möte hösten 2016 och nu är det dags för en uppföljning. Detta är en fråga som måste få återkomma och fördjupas tills vi uppnår en bättre eftervård. Målet är att varje patient ska vara välinformerad och ha en strukturerad uppföljning på sin bäckenrehabilitering, samt att vården ska ha byggt upp kunskapscentra runt om i landet med ett omfattande kunskapsnät. Där är vi inte än.

När vården blir allt bättre på att bota avancerad cancersjukdom behöver vi parallellt utveckla omhändertagandet av de konsekvenser behandlingen får och hjälpa patienten med rehabilitering till en, ibland, ny livssituation. Patienter som behandlas för cancer i bäckenet kan till exempel ha diagnoser som olika former av gynekologisk cancer, tarmcancer och urologisk cancer. Dessa sjukdomar drabbar inte bara den äldre delen av befolkningen utan även många fertila, arbetsföra kvinnor och män.

Biverkningar som är relativt vanliga för denna patientgrupp är inkontinens från tarm och blåsa, svårigheter att tömma tarm och blåsa, lymfödem, infertilitet, sexuell dysfunktion, till exempel erektions- eller lubrikationsbekymmer, påverkan på lust, njutning och självbild. Besvären kan påverka livskvalitén negativt, men även påverka sociala relationer och arbetsförmåga kan drabbas. Rehabilitering finns idag, men den är fragmenterad och kunskapen om var expertisen finns är ibland dålig inom vården vilket gör att alla patienter inte får samma stöd eller ibland ens likvärdig information. Olika kompetenser finns tillgängliga beroende på var man behandlats, även om själva bieffekterna är desamma.

- Rehabilitering är ett ämne som tyvärr fortfarande är lite undanskymt i cancervården. Patienter vet för lite om vilka bieffekter behandlingarna kan ha och vården är inte heller alltid insatt varken i komplikationerna eller i vilka resurser som finns. Konferensen är en del i vår ambition att öka kunskapen och därmed även förutsättningarna för en fortsatt bra livskvalitet, säger Björn Ohlsson, medicinsk rådgivare på RCC Syd.

Om programmet

Konferensen Funktionella besvär efter cancer i bäckenet hålls i Malmö 25-26 januari 2018. I programmet har vi valt att åter lyfta några av de viktiga ämnen som vi gjorde förra gången som sexuell dysfunktion och gastrointestinala komplikationer men vi har även lagt till några, lite smalare ämnen, såsom hypogonadism hos män – bristfällig produktion av könshormon, ett ämne som ofta underskattas. Forskningen kring det nya och viktiga ämnet Fysisk aktivitet och cancer presenteras av sjukgymnasten Anna Johnsson; Livskvalitet ska vi fördjupa oss i under ledning av Eva Angenete, kolorektalkirurg från Göteborg och Katrine Emmertsen från Århus ska föreläsa om Stomirelaterade bekymmer och livskvalitet. Vi har också några ”smalare” ämnen. Fredrik Liedberg, urolog i Skåne, talar om urinavledning och långtidskomplikationer och Ulf Pettersson, bukväggskirurg, om bukväggsdefekter. De båda sista ämnena kan förefalla smala men är viktiga för oss alla. Samarbetet vid alltmer komplex kirurgi på patienter med stora tumörer behandlas också. Slutligen har vi en session om strålinducerade frakturer och smärta, ett underskattat problem som ibland är svårt att diagnosticera.

Mer om Nationellt möte i Malmö 25-26 januari 2018