Nyheter

Samverkan
Ny webbutbildning om cancerrehabilitering för dig i primärvården

Utbildningen, som är kostnadsfri, syftar till att öka kunskapen om hur du, i din arbetsroll, kan förebygga och reducera följderna av cancersjukdomar och dess behandling.

Samverkan
Nu finns en reviderad version av det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom (ABCL)

Det nationella vårdprogrammet för aggressiva B-cellslymfom har reviderats och godkänts av RCC i samverkan.

Samverkan
Uppdaterat vårdprogram för Binjuretumörer

Det nationella vårdprogrammet för binjuretumörer har genomgått en större revidering med förtydliganden kring utredning, behandling och uppföljning av respektive typ av tumör. Det uppdaterade vårdprogrammet fastställdes i RCC i samverkan den 10 januari 2023.

Syd
Uppdaterad regional cancerplan för södra sjukvårdsregionen

Från januari har Skåne, Blekinge, Kronoberg och södra Halland en ny cancerplan. Den nya regionala cancerplanen gäller för åren 2023-2025 och är en uppdatering av föregående cancerplan, med fortsatt starkt fokus på preventivt arbete och tidig upptäckt, en sammanhållen vårdkedja med patienten i fokus, en stärkt barncancervård samt rehabilitering efter cancerbehandling.

Samverkan
SVF för bukspottkörtelcancer uppdaterat

Det standardiserade vårdförloppet (SVF) för bukspottkörtelcancer är uppdaterat.