Ing-Marie Nilsson är Årets kontaktsjuksköterska i Syd

Sidan publicerades 18 maj 2022

”Genom kontinuitet, engagemang och omtanke skapar Ing-Marie trygghet och stillar patientens oro. Ing-Marie arbetar personcentrerat och säkerställer patientens delaktighet i alla beslut. Trots komplex patientgrupp inkluderande olika behandlingsmöjligheter är Ing-Marie alltid påläst och uppdaterad.” Så lyder förklaringen till varför Ing-Marie Nilsson är södra sjukvårdsregionens Årets kontaktsjuksköterska 2022.

Ing-Marie Nilsson arbetar som kontaktsjuksköterska på Lungmottagning Dagvård för de lungcancerpatienter inom Skånes universitetssjukhus upptagningsområde som får målstyrd behandling, det vill säga läkemedel som riktar sig mot en specifik mutation eller annan genförändring i den aktuella patientens tumör. Ing-Maries patienter har alla en obotlig lungcancersjukdom, de är ofta aldrig-rökare, ofta yngre och har tidigare i livet varit friskare än den genomsnittlige lungcancerpatienten. Att ge dem och deras anhöriga kontinuerligt stöd under hela sjukdomsförloppet är både svårt och tidskrävande.

Aarets_kssk_2022_Ing-Marie_Nilsson.jpg- En av mina ledstjärnor är att värna tillgängligheten. Patienten måste ha ett telefonnummer där de kan nå någon, som kan svara på frågor och bemöta tankar. Ibland är det frågor som gnager, som är lätta att reda ut, men som kanske blivit stora berg när patienten sitter ensam och grunnar. Jag skulle önska att vi kunde ha telefonen öppen hela tiden.

Att känna sina patienter och att vara delaktig i deras vård ger en tryggare vårdprocess.

- Som kontaktsjuksköterska kan jag få lära känna mina patienter, jag vet vem de är när de ringer. Då kan man ibland överbrygga glappen när patienten får träffa olika doktorer vid besöken. Det blir vi som kontaktsjuksköterskor som står för kontinuiteten. Här kan man känna att man gör skillnad, att det spelar roll för patienten om jag är med vid besöken eller ej. Man får försöka fånga patientens olika behov.

Komplext och föränderligt område

Målstyrd lungcancerbehandling utgör ett av de områden inom onkologin där utvecklingen går allra snabbast - nya mål för behandling, nya strategier för uppföljning och nya läkemedel införs ständigt. Patienternas sjukdomsförlopp och biverkningsbild är komplex och mycket skiftande. Ing-Marie lyckas trots detta alltid vara väl påläst och kunnig kring dessa behandlingar och hur exempelvis sjukdomsmonitorering och biverkningshantering bör ske för respektive läkemedel och patient.

- Jag trivs med min roll som kontaktsjuksköterska för patienter som får målstyrd behandling och det är otroligt roligt att se hur behandlingsmöjligheterna utvecklas hela tiden. Jag får förmånen att följa med redan från första besöket på dagvården, där patienten startar sin tablettbehandling. Patienten kommer kanske behandlas i flera år, kanske får byta preparat ett par gånger, och jag kan följa patienten under hela den processen. Det är viktigt att vara hela tiden hålla sig uppdaterad, veta något om de olika behandlingar som kan erbjudas, vad man kan förvänta sig i form av respons och av biverkningar och att försöka föra patientens talan i olika sammanhang.

- I lungcancervärlden kan man lugnt säga det skett en revolution de senaste åren, dels med dessa preparat, dels med immunterapin. Det är väldigt givande, säger Ing-Marie.

Kontaktsjuksköterskans roll

Kontaktsjuksköterskan har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. I uppdraget ingår att vara särskilt tillgänglig, att informera om kommande steg i vård och behandlingen, att ge stöd vid normala krisreaktioner och att förmedla kontakter med andra yrkesgrupper. Att patienten har tillgång till en kontaktsjuksköterska skapar tillgänglighet, kontinuitet och trygghet och stärker patientens möjligheter att vara delaktig i den egna vården.

- Ja, min roll som kontaktsjuksköterska är givande och viktig men också så omfattande. Jag arbetar dessutom även som forskningssjuksköterska. Det är lätt att bli entusiastisk, men tyvärr lika lätt att sedan drunkna i den kliniska vardagen. Med vårdplaner, checklistor och så vidare som ska fyllas i och hållas uppdaterade kan en arbetsdag fort fyllas. När tiden inte räcker till allt man skulle vilja eller borde göra känns det svårt. Det jag allra mest saknar är mer tid för patienterna, mer tid för telefonsamtal och mer tid för att träffas och prata om olika frågor.

Ing-Marie lyckas dock enligt kollegorna alltid se till att patientens vårdprocess fungerar som tänkt. Hon kontrollerar att rätt undersökningar, provtagningar och konferenser genomförs och att all information når fram, både inom sjukvården och till patienten själv. Genom sin erfarenhet ser hon till att patienterna förstår och känner delaktighet i de beslut som fattas och i planeringen framåt. I nomineringen som kollegor och patienter skickade in står avslutningsvis att:

”Att ge patienterna och deras anhöriga kontinuerligt stöd under hela sjukdomsförloppet är både svårt och tidskrävande, men Ing-Marie är alltid tillgänglig och har alltid tid att ge ett personligt bemötande. Hennes närvaro och engagemang skapar trygghet och kontinuitet under den svåra och skakiga resa som en cancerdiagnos och efterföljande behandling innebär. Hennes professionalitet, engagemang och varma omtanke om sina patienter gör det självklart för oss att nominera Ing-Marie till utmärkelsen som Årets Kontaktsjuksköterska 2022.”

Vi tackar Ing-Marie Nilsson för hennes fina arbete och gratulerar till en välförtjänt utmärkelse!

Om utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska