Ansökan skickad!

Ansökan om stöd vid mötesarrangemang är nu skickad till RCC Syd och kommer att handläggas snarast. Den person som står angiven som kontaktperson i ansökan kommer att bli kontaktad av representant för RCC Syd inom 4 veckor.