Dialogmöte patientföreningar

Välkommen till ett webbinarium med dialog där Regionalt cancercentrum syds patient- och närståenderåd berättar om sitt arbete för att bidra till cancervårdens utveckling under hela vårdprocessen.

Tid: 14 oktober

Plats: Online