Kalender för RCC Syd

RCC Syds kalender uppdateras regelbundet.
Samverkan
Hur blir Min vårdplan bättre? Dialog med dig som arbetar i vården
Tid: 12 december 2023
Plats: Online

Hur blir digitala Min vårdplan cancer mer tillgänglig och anpassad för individen? Nu vill vi diskutera utvecklingen av Min vårdplan tillsammans med dig som arbetar i vården av personer med cancer.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 9 januari 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Syd
Workshop om PTNS – Perkutan Tibialis, nervstimulering för tarm- och blåsdysfunktion
Tid: 23 januari 2024
Plats: SUS, Malmö

Välkommen till en workshop om PTNS – Perkutan Tibialis. Nervstimulering för tarm- och blåsdysfunktion.

Samverkan
Nationell, digital workshop om lungcancerscreening i Sverige
Tid: 1 februari 2024
Plats: Online

Digital eftermiddag om lungcancerscreening genom talare, diskussioner och workshop. Sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson inleder mötet.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 6 februari 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 12 mars 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Syd
Heldagsutbildning i registerforskning
Tid: 21 mars 2024
Plats: Digitalt via Teams

Kliniska Studier Sverige - Forum Söder har i samverkan med RCC Syd tagit fram en heldagsutbildning i registerforskning för att stimulera till användning av nationella register i klinisk forskning och vårdutveckling.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 9 april 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Utbildning
INCA och kvalitetsregister inom cancer
Tid: 15 april 2024 - 16 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Utbildning
Registerforskning inom cancer
Tid: 17 april 2024 - 19 april 2024
Plats: RCC Väst, Medicinaregatan 18 G i Göteborg

Utbildningen riktar sig till personal i Västra Götalandsregionen och Region Halland som arbetar med INCA och kvalitetsregister inom cancer.

Samverkan
Webbinarium om interaktiva utdatapresentationer
Tid: 22 april 2024
Plats: Distans

På detta webbinarium kommer vi att demonstrera olika former av utdatapresentationer som finns på cancercentrum.se innanför och utanför inloggning och dela med oss av erfarenheter och tips. Vi kommer även att informera om de utbildningsmaterial och hjälpmedel som RCC tagit fram för att underlätta arbetet med utdata.

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 7 maj 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.

Samverkan
RCC-dagen 2024
Tid: 22 maj 2024
Plats: Distans

Välkommen till RCC-dagen 2024!

Samverkan
Månadsnytt Min vårdplan
Tid: 4 juni 2024
Plats: Online

Ta del av nyheter från Min vårdplan varje månad och var med i utvecklingen av tjänsten.