Tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem

Webbsändning om Tissue dielectric constant (TDC) för tidig diagnostik och uppföljning av lymfödem.

Denna sändning från 26 mars 2021 vänder sig till all vårdpersonal som kommer i kontakt med patienter som riskerar att utveckla/har utvecklat lymfödem. Sändningen är ca 2,5 timmar lång.

Innehåll

Heléne Öberg hälsar välkommen.

Introduktion lymfödem och TDC inkl. frågor i chatten. Karin Johansson

Mätning bröst och uppföljning efter operation, Mätpunkter ÖNH inkl. frågor i chatten. Karin Johansson

Mätning, diagnos och uppföljning arm inkl. frågor i chatten. Katarina Karlsson

Mätning diagnos och uppföljning ben inkl. frågor i chatten. Lotta Jönsson

Avslutande frågestund

Medverkande

Heléne Öberg, verksamhetsutvecklare, fysioterapeut RCC Syd
Karin Johansson, docent, fysioterapeut Lunds universitet
Katarina Karlsson, doktorand Lunds universitet, verksam fysioterapeut KS
Lotta Jönsson, doktorand Lunds universitet, verksam fysioterapeut Lymfödemmott vid Skånes universitetssjukhus.

Dokument 

PM Tissue dielectric constant (TDC) mätningar vid lymfödem (Word)

Samtliga presentationer under sändningen (pdf)