Webbinarium: Miljarder till SVF – vad har vi fått för pengarna?

Sedan standardiserade vårdförlopp (SVF) infördes i cancervården 2015, har regeringen satsat totalt 2,5 miljarder för att korta väntetiderna, minska de regionala skillnaderna, höja kvaliteten, göra cancervården mer jämlik och patienterna mer nöjda. Nu har det gått sex år sedan SVF infördes. Hur har det gått – har utvecklingen motsvarat de höga förväntningarna?

Webbinariet sändes den 4 december 2020.

Om webbinariet

Staten har satt upp två mål för satsningen som följs upp, både regionalt och nationellt: 70 % av de som insjuknar i cancer ska utredas enligt ett SVF (inklusionsmålet). Av de cancerpatienter som utreds inom ett SVF ska minst 80 % få starta sin första behandling inom angivna tidsramar (ledtidsmålet).

För att möjliggöra uppföljningen och för att få ta del av de statliga medlen är regionerna tvungna att rapportera SVF-data till en nationell väntetidsdatabas. Resultatet av rapporteringen redovisas på RCCs webbplats.

Det finns en del som tycker att det har varit svårt att få ordning på registreringen och att den innebär för mycket administration för regionerna. Det finns också de som menar att statistiken på RCCs webbplats inte stämmer med regionens egna siffror och att de inte har någon nytta av uppföljningen.

Men hur är det egentligen; kan man lita på SVF-statistiken? Och hur ser det ut med måluppfyllelsen; har ledtiderna blivit kortare och kvaliteten bättre? Kan vi hävda att patienterna är mer nöjda idag och att cancervården blivit mer jämlik?

De här frågorna försökte vi ge svar på i webbinariet.

Vi rekommenderar att du tittar på sändningen i Chrome eller Safari.

Tips för att ansluta till webbsändningen

Vi kommer publicera chatfrågor och svar från webbinariet inom kort.

Målgrupp

Webbinariet vände sig främst till cancersamordnare, cancerråd, patient- och närståendeföreträdare, regionernas SVF-samordnare, projektgrupper, verksamhetsledningar och sjukvårdspolitiker.

Program

  • Sex år med SVF. Helena Brändström, nationell samordnare för SVF, SKR
  • SVF ur patientens perspektiv. Tomas Lundmark, patientrepresentant 
  • Kan vi lita på SVF-statistiken? Björn Ohlsson, RCC Syd
  • SVF INCA: Så har vi fått koll på patienterna. Hanna Falk, SVF-koordinator för gyncancer, Karolinska Universitetssjukhuset
  • Bättre kvalitet och kortare väntetider för patienter med bröstcancer. Jenny Heiman, processägare för bröstcancer vid RCC Väst, kirurg, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Standardiserade vårdförlopp

De standardiserade vårdförloppen ska förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer, till start av första behandling. De beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som ska eftersträvas från välgrundad misstanke till start av första behandling.

Standardiserade vårdförlopp i cancervården