Statistik om uppskjuten cancervård till följd av coronaviruset

Covid-19-pandemin orsakar uppskjutna vårdbehov inom många diagnosområden. Jämfört med hur många som brukar insjukna i cancer under ett år är det en betydande mängd människor som på grund av pandemin ännu inte blivit upptäckta, diagnostiserade och behandlade för cancer.

För att ge en bild av hur de uppskjutna vårdbehoven inom cancersjukvården ser ut genomför Regionala cancercentrum i samverkan registerstudier baserade på data i de regionala tumörregistren och elektroniskt inrapporterade B-anmälningar. Resultaten sammanställs i rapporter.

De rapporter som hittills publicerats visar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat i Sverige under covid-19-pandemin.

Rapporter

Rapporterna är pdf-dokument och öppnas i nytt fönster.

Data från de regionala tumörregistren

Uppskjuten cancervård, delrapport 7 - Jämförelse av antalet registrerade anmälningspliktiga tumörer januari 2020-mars 2022 med 2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 6 - Jämförelse av antalet registrerade anmälningspliktiga tumörer januari-juni 2021 med motsvarande period
2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 5 – Inrapporteringsstatistik till cancerregistret jämförelseår 2020 och 2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 3 - Inrapporteringsstatistik till cancerregistret jämförelseår 2020 och 2019

Data baserad på elektroniskt inrapporterade B-anmälningar

Uppskjuten cancervård, delrapport 4 - Jämförelse av antalet registrerade anmälningspliktiga tumörer januari-december 2020 med motsvarande period
2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 2 - Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under mars-oktober 2020 och motsvarande period 2019

Uppskjuten cancervård, delrapport 1 - Jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under covid-19-pandemin 2020 och motsvarande period 2019

Data från kvalitetsregister

Malignt hudmelanom och urinblåsecancer - Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling 2022

Lungcancer och tjock- och ändtarmscancer - Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling 2020

Bröstcancer och prostatacancer - Covid-19-pandemins påverkan på diagnostik och behandling 2020