7
APR
2021

Syd

Bättre struktur och större samverkan vid rehabilitering efter cancer

En enkät till kontaktsjuksköterskor i regionen visade på stora ojämlikheter i hur rehabiliteringen efter cancer var organiserad i Blekinge. Det fick Charlotte Malm och Mia Dreier att satsa på en förändring.


1
APR
2021

Syd

Rehabilitering och livskvalitet centralt för patienter och närstående

Patient- och närståenderådet (PNR) vid RCC Syd har en aktiv rehabiliteringsgrupp som för fram vikten av strukturellt införande av cancerrehabilitering, ett arbete som har tagit många former och inte minst fått anpassa sig efter vårdens situation under pandemin. Rådet berättar här om utmaningar och framgångar, samt förslag som på sikt ska förbättra rehabilitering för patienter och närstående.