MENY


15
SEP
2016

Syd

Jämlik tillgång till multidisciplinära konferenser (MDK)

Multidisciplinära terapikonferenser, sk. MDK elle MDT, har utvecklats till att bli en central del av cancerpatientprocessen och ingår som en komponent i de standardiserade vårdförlopp (SVF) som introduceras i cancervården. Andelen patienter som bedöms vid MDK varierar mellan diagnoser och inom landet. Regionala cancercentra har därför under 2016 i uppdrag att i samverkan med linjeorganisationen stödja arbetet för mer jämlik MDK och att inrätta/utveckla MDK för fler diagnoser.


5
SEP
2016

Syd

Rapport från det nationella kvalitetsregistret för lymfom

Oförändrad insjuknandenivå och successiv förbättring av överlevnad i ny rapport för åren 2000 till 2015.


1
SEP
2016

Syd

Nationell samling kring funktionella besvär efter cancer i bäckenet

I höst arrangeras det första nationella mötet om funktionella besvär efter cancer i bäckenet. Mötet tar plats i Malmö 6-7 oktober och är ett samarrangemang mellan Svensk förening för kolorektalkirurgi och Regionalt cancercentrum syd. Björn Ohlsson, kirurg vid Blekingessjukhuset och medicinsk rådgivare vid RCC Syd och en av arrangörerna, berättar om mötet.