MENY


29
APR
2016

Syd

Cellprovsbussen på besök i Skåne under cellprovsveckan

Den 12-15 maj genomförs Cellprovsveckan i Region Skåne, där vikten av att ta cellprov uppmärksammas. Med hjälp av en särskild Cellprovsbuss kommer barnmorskor att erbjuda kvinnor i åldern 23-65 år, som inte kommit när de blivit kallade, att ta provet. Bussen kommer att finnas på ett par olika platser i Skåne.


25
APR
2016

Syd

Rapport från nätverksträff för koordinatorer i södra sjukvårdsregionen

Den 21 april 2016 träffades 53 koordinatorer som anställts inom ramen för den nationella satsningen Varje dag räknas kortare väntetider i cancervården i ett lärande dialogmöte. I nätverket ingår deltagare från södra sjukvårdsregionen: Kronoberg, Blekinge, Halland och Skåne.