MENY


18
NOV
2015

Syd

RCC Syds plan för kompetensförsörjning

Kompetensförsörjning identifieras som en nyckelfråga för framtidens cancervård. RCC har ett uppdrag inom området. RCC Syd har genomfört kompetensinventeringar och tagit fram förslag till kompetensförsörjning inom flera områden som patologi och PET/CT-diagnostik samt diagnostik, behandling och uppföljning av prostatacancer och lungcancer. För det fortsatta arbetet inom området har RCC Syd utarbetat en regionalkompetensförsörjningsplan.


5
NOV
2015

Syd

Nätverk i södra sjukvårdsregionen för cancerpatienters sexuella hälsa

Nätverket för sexualrådgivare inom cancervården i södra sjukvårdregionen bildades för ungefär ett år sedan, på initiativ av Tina Nevin, sexolog i Växjö. Nätverket för sexualrådgivare består idag av ca tretton kliniska sexologer och sjuksköterskor från sjukvårdsregionens olika sjukhus. Den största patientgruppen som nätverket arbetar med är prostatacancerpatienter, andra patientgrupper som ingår är peniscancer, testikelcancer och olika former av gynekologisk cancer.


3
NOV
2015

Syd

Cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen 2014

RCC Syd har till Socialstyrelsen sammanställt cancerincidensen i södra sjukvårdsregionen för år 2014. Totalt diagnostiserades 12864 cancrar, varav 9166 i Skåne, 1412 i Kronoberg, 1230 i Blekinge och 1055 i södra Halland. Som förväntat och förutsett i regionens cancerplan "Delar i en helhet" ökar antalet cancerfall i regionen med ca 600 fall om året.