Årets kontaktsjuksköterska och processledare i södra sjukvårdsregionen nu utsedda

Sidan publicerades 18 maj 2021

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar den nationella cancerstrategin i vården. I dag har dessa viktiga yrkesgrupper uppmärksammats och utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare har överlämnats.

Årets processledare 2021

Utmärkelsen "Årets processledare 2021" i södra sjukvårdsregionen går till Bertil Persson, som är regional patientprocessledare för hudcancer och överläkare på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Bertil Persson– Med patienten i fokus och gärna i samråd med patientföreträdare har Bertil tagit sig an sitt uppdrag att kompetensutveckla de processteam som finns i södra sjukvårdsregionen. Han bidrar till att stimulera utvecklingen för att få processen för patienter med malignt melanom att bli ännu bättre, säger Björn Ohlsson, medicinsk chef RCC Syd.

Nomineringen lyder:

Årets processledare har med klinisk erfarenhet och stort engagemang arbetat med implementering av nationellt vårdprogram, SVF och följsamhet till kvalitetsregister. Med van hand och med tydligt patientfokus har han navigerat bland de utmaningar som finns inom processen malignt melanom, allt från vårdval till snabbspår för ärftlig cancer och med stor entusiasm arbetat för att kompetensutveckla processteamen inom RCC Syd.

 

Årets kontaktsjuksköterska 2021

Utmärkelsen "Årets kontaktsjuksköterska 2021" gick till Anna Brynell, sjuksköterska på Neuroonkologiska mottagningen på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Anna Brynell– Årets kontaktsjuksköterska är kliniskt verksam och med många års erfarenhet i sin roll som kontaktsjuksköterska. Hon har drivit utvecklingsarbete för att skapa tillgänglighet, kontinuitet och trygghet för patienter med CNS-tumörer. Tillsammans med sina kollegor har hon utvecklat funktionen som kontaktsjuksköterska för att möta patienter och närstående i deras utsatta roll under diagnos, behandling och uppföljning, säger Christina Landegren, verksamhetsutvecklare RCC Syd.

Nominering lyder:

Anna Brynell, avdelningssjuksköterska i den neuro-onkologiska verksamheten inom VO neurologi, kämpade länge för att patienter och deras närstående skulle tas emot på ett och samma ställe av personalen i teamet, i stället för att behöva gå till olika kliniker och mottagningar. Tack vare Annas förbättringsarbete startade Neuro-onkologisk mottagning i Lund 2014. Nu träffar onkologer och neurologer patienterna i samma lokaler och kontaktsjuksköterskorna från avdelningarna sitter i rummen bredvid varandra och har kontinuerligt samarbete kring patient och närstående.

 

Bilder: Lunds universitet och privat