Ny processledare med fokus på forskning och utveckling inom bäckencancerrehabilitering

Sidan publicerades 8 juni 2020

Louis Banka Johnson är RCC Syds nya regionala patientprocessledare (RPPL) för forskning och utveckling (FoU) inom bäckencancerrehabilitering.

Louis är ackrediterad kolorektalkirurg och docent i kirurgi och har i många år forskat kring strålningseffekter på tarmen vid rektalcancerbehandling. De senaste 10 åren har han arbetat som överläkare och forskningsansvarig vid Bäckenbottencentrum på SUS i Malmö, med fokus på funktionella tarmbesvär.

Berätta mer om uppdraget, vilka frågor kommer du att driva?

- Uppdraget innebär att jag inom södra sjukvårdsregionen kommer att initiera och driva forsknings- och utvecklingsprojekt med anknytning till seneffekter av bäckencancerbehandling. Jag ska verka för att underlätta igångsättning och inklusion av patienter i dessa projekt. Detta kommer förstås att ske i tätt samarbete med de regionala samordnarna samt RPPL för bäckencancerrehabilitering.

- Jag fungerar som kontaktperson för de som vill driva forskningsprojekt inom bäckencancerrehabilitering i södra sjukvårdsregionen men även för de utanför regionen som önskar förankra sin forskning vid sjukhusen i regionen. Mitt fokus kommer vara att lyfta och underlätta omvårdnadsforskning och forskning som kan leda fram till nya praktiska och enkla sätt att minimera och behandla komplikationer till bäckencancerbehandlingar.

Ser du några specifika förhoppningar samt utmaningar med detta uppdrag?

- Min förhoppning är att samverkan och kunskapsutbyten kring projekten ska ske smidigt mellan alla aktörer och att jag upplevs som en stimulerande resursperson. Jag hoppas även att vi kan få igång många forskningsprojekt inom detta viktiga område som kan öka patienternas livskvalitet.
Den största utmaningen är att kunna forma projekt som ger resultat som kan implementeras hos de canceröverlevande och att patienterna ska tycka att det är meningsfullt att delta i forskningsprojekten.