Cancerrehabilitering inom primärvården

Sidan publicerades 8 juni 2020

Sedan några månader tillbaka har RCC Syd rekryterat två regionala patientprocessledare, Louise Gamming och Anna Johnsson, som ska fokusera på arbetet med cancerrehabilitering inom primärvården.

Uppdraget innebär bland annat att stärka primärvårdens roll inom cancerrehabilitering före under och efter cancerförloppet i samverkan med specialistvården.
Louise Gamming och Anna Johnsson har lång erfarenhet inom såväl primärvård som rehabilitering.

- Jag är Leg. Fysioterapeut inom primärvården i Malmö sedan 1996 och har bland annat arbetat som processledare med fokus på fysioterapi; kompetenshöjning, arbetsflöden och tillgänglighet. Jag har även varit teamledare för vårdcentralen där jag arbetar. För några år sedan fick jag frågan om att representera primärvården vid nätverksträffar för cancerrehabilitering och i ett utvecklingsarbete i ämnet och på den vägen är det, säger Louise.

- Jag har jobbat inom onkologin i många år och har även utbildat mig till sjukgymnast (fysioterapeut). Sedan 2000 har jag varit fysioterapeut på onkologens cancerrehabiliteringsmottagning i Lund. Just nu arbetar jag även med mitt doktorandprojekt som bland annat handlar om stillasittande arbete och risken att få bröstcancer samt fysisk aktivitet och överlevnad efter bröstcancerdiagnos, berättar Anna.

Varför behövs er nya roll och vad innebär uppdraget?

Det är viktigt att alla patienter ska få kunskap om och få hjälp med att minska sitt stillasittande och öka sin fysiska aktivitet. Med tanke på mängden patienter med cancer och hur få det är som idag får tillgång till rehabilitering på sjukhuset behöver primärvården nyttjas mycket mer. Forskning visar att fysisk aktivitet är mycket verksamt ur flera aspekter vid cancersjukdom och behandling. De flesta vårdcentraler har bra träningslokaler, ligger nära patientens hem och patienten känner sin vårdcentral sedan tidigare. Att sjukhuset och primärvården behöver samarbeta är väldigt viktigt och egentligen självklart. Det är dags ta tag i det nu.

Ser ni några särskilda utmaningar och förhoppningar inom ert område?

Den stora utmaningen vi alla brottas med just nu är Covid-19-pandemi som försvårar kontakt med verksamheter, möjligheten att knyta nya kontakter och många bedriver inte verksamhet på sedvanligt sätt utan har andra arbetsuppgifter.
Mer långsiktigt behöver all personal som arbetar med cancervård börja tänka på vad primärvården kan bistå med och genom att remittera patienten, se till att vårdcentralens rehabiliteringsresurser kommer patienten tillgodo.