Cancervården på Skånes universitetssjukhus siktar på internationell kvalitetsstämpel

Sidan publicerades 15 januari 2020

Snabbare tillgång till nya behandlingsmetoder för cancerpatienter och högre kvalitet i cancervården. Det är målet när Skånes universitetssjukhus söker för att bli ett Comprehensive Cancer Centre tillsammans med Lunds universitet, Regionalt cancercentrum syd, Medicinsk service och palliativ vård inom primärvården.

SUSAtt vara ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre innebär att man uppfyller europeiska kvalitetsstandarder i fråga om bemötande, prevention, diagnos, behandling, rehabilitering samt forskning, undervisning och utbildning. Det innebär att patienten kan räkna med att flera aktörer tar ett samlat för ansvar för cancervården.

– Anledningen till att vi och våra samarbetspartners vill ackreditera oss är att vi alltid vill ge den bästa vården till våra patienter och ge utmärkta förhållanden för forskning. Vi ser att en tydligare koppling mellan forskning och cancervården gör att forskningen snabbare kommer patienterna till nytta, säger Björn Ekmehag, förvaltningschef på Skånes universitetssjukhus.

Kvalitetsstämpel för cancervården

Det har även visat sig att universitetssjukhus som är ackrediterade har bättre möjligheter att ingå i nätverk och attrahera forskningsmedel.

Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel för hur sjukhuset jobbar med cancervård och forskning.Att få en ackreditering är en process med flera delar. Skånes universitetssjukhus har fått godkänt i de tre första stegen, och kan nu ansöka om ackrediteringen.

– Eftersom det inte är självklart att få ansöka om en ackreditering är det glädjande att vi kommit så här långt och att vi nu är ytterligare ett steg närmare, säger Björn Ekmehag.

Läs hela artikeln på Mynewsdesk, Skånes universitetssjukhus