Lägesrapport – införande av screening för tjock- och ändtarmscancer

Sidan publicerades 5 februari 2020

Förberedelserna för att införa screening för tjock- och ändtarmscancer i Södra sjukvårdsregionen fortskrider. I juni 2018 rekommenderade Södra regionvårdsnämnden de fyra södra regionerna (Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg) att erbjuda invånarna i åldrarna 60-74 år screening med avföringsprov för att se om det finns dolt blod i avföringen. Om man finner dolt blod går man vidare till en undersökning av tarmen med koloskopi (fiberoptik).

I dagsläget har Region Skåne och Region Blekinge anslagit budgetmedel för start under 2020.


– Av praktiska skäl räknar man med att inkludera 1-2 årskullar, med start för 60-åringar, tidigt under hösten 2020 för att under en 5-årsperiod nå full täckning. Lokala arbetsgrupper arbetar intensivt med de praktiska förberedelserna, säger Birger Pålsson, docent, överläkare och regional processledare för screening tjock- och ändtarmscancer RCC Syd.

I Region Kronoberg fann man inte budgetutrymme innevarande år men ärendet har hög prioritet inför 2021. Region Halland har under hösten 2019 gjort en grundlig utredning av de lokala förutsättningarna för screening, som nu ska föredras politiskt under förvåren.

Nationell samordning

Parallellt med det regionala arbetet verkar en nationell arbetsgrupp inom RCCs regi, som syftar till att synkronisera införandet i de olika regionerna, utveckla gemensamma stödstrukturer, sprida ett framtaget nationellt kvalitetsregister för koloskopier (SveREKKS) och formulera ett nationellt vårdprogram under 2020.

– Ett resultat är ett avtalsförslag om Gemensamt Samordningskansli (GSK), baserat på erfarenheterna från och avtalen i Region Stockholm-Gotland, som har erbjudit screening för tjock- och ändtarmscancer i tio år. Genom anslutning till GSK behöver inte varje region driva egen upphandling av avföringstest och laboratorieanalys eller sluta egna avtal med postombud. Avtalsförslaget värderas nu juridiskt inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) och Region Stockholm, vilket dessvärre har dragit ut på tiden. Flera regioner, bl.a. Skåne och Blekinge hoppas kunna ansluta sig till GSK, avslutar Birger.

Fokus framåt ligger på framtagande av information om screeningen, både till medborgarna och sjukvården, samt utformandet av brev med erbjudande om deltagande och provresultat.

Kontakt: birger.palsson@kronoberg.se