Elisabeth Einarsson Åberg är årets kontaktsjuksköterska i syd

Sidan publicerades 4 februari 2020

Under tioårsjubileet av den svenska cancerstrategin tilldelades Elisabeth Einarsson Åberg, kirurgmottagningen Växjö, priset för 2020 års kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen. Priset delades ut den tredje februari i Stockholm av Kronprinsessan Victoria.

Grattis Elisabeth Einarsson Åberg, du har fått pris för Årets Kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen. Vad hoppas du ligger till största grund för din nominering och ditt pris?

Elisabeth Einarsson Åberg- Jag har arbetat i många år som kontaktsjuksköterska och känner fortfarande att en av mina största uppgifter är att förmedla kunskap och trygghet hos patienter och anhöriga. Jag vill vara lyhörd för patienter och anhörigas behov genom att vara tillgänglig.

Hur ser du på kontaktsjuksköterskans roll i cancervården?

- Den är väldigt viktig, särskild som stöd till patienter och anhöriga under utredning och behandling. Kontaksjuksköterskan samordnar vården och ser till att patienten och anhöriga får vara med och påverka. Det finns patienter som kallar väntetiden inför olika utredningar för lidandetid.

- En patient uttryckte i en krissituation att jag nog hade världens bästa jobb, där jag får hjälpa och stötta en patient i en svår situation genom att vara tillgänglig och följa patienten i utredningen.

Vad är det allra viktigaste för en kontaktsjuksköterska?

- För att känna sig trygg i sin roll som kontaktsjuksköterska så har det väldigt stor betydelse att samarbetet med läkarna i teamet är bra. Eftersom man arbetar med svårt sjuka patienter så är det viktigt att man stöttar varandra i teamet. En stor uppgift i mitt arbete som kontaksjuksköterska är att samordna alla pusselbitar i vårdprocessen för patienter och anhöriga.

Elisabeth Einarsson ÅbergVad hoppas du få mer tid för, eller möjlighet att utveckla härnäst i arbetet?

- Snabbt vårdförlopp är en stor del i mitt jobb som kontaksjuksköterska, vilket innebär att vårdkedjan ska löpa smidigt så att alla undersökningar utförs i rätt ordning och med rätt förberedelser. Jag skulle önska att jag redan vid första besöket där patienten ska få sitt cancerbesked kunde ge tider för olika undersökningar under utredningen. Ibland lyckas man med detta men ofta är man tyvärr beroende av andras planeringar, till exempel röntgens planering. Jag ringer ofta patienten några dagar efter besöket och har då förhoppningsvis fått svar från de andra instanserna om vilka tider patienten kommer att få för undersökningar. Det är inte ovanligt att man måste ringa grannregionerna för att försöka hitta en snabbare undersökningstid när våra egna utredningsresurser brister.

Vilket råd skulle du ge nya, eller mindre erfarna kontaktsjuksköterskor?

- Att kontaksjuksköterskans uppgift är väldigt viktig, att ge stöd och hjälp till patienter och anhöriga i en svår situation. Det är viktigt att vara lyhörd för patienter och anhörigas behov, och ge trygghet och vara engagerad i patientens utredning.

- Det viktiga för patienten och anhöriga är att veta att kontaktsjuksköterskan är tillgänglig, och finns till hands för att ge information och trygghet. Jag tycker det är viktigt att som kontaktsjuksköterska tänka att man alltid kan försöka hjälpa patienten med något, till exempel ett extra telefonsamtal för att höra hur patienten mår, vilket kan vara guld värt för patienten. Att patienten får ett spontant telefonsamtal som inte är förutbestämt från sin kontaksjuksköterska gör att patienten ofta känner sig tryggare i sin svåra situation.

Nomineringstext 

Elisabeth har stenkoll på alla patienter, finns alltid tillgänglig och ringer upp och kontrollerar hur det går om patienterna inte själva hör av sig. Hon är väldigt lyhörd för patienters och anhörigas behov på ett sätt som läkarna oftast inte lyckas med. Hon skänker trygghet och stärker både patienters och anhörigas ställning gentemot vården under en kritisk tid! När sjukhusets egna utredningsresurser brister lyckas hon alltid hitta en snabbare undersökningstid i någon av grannregionerna.

Elisabeth har varit med i hela utvecklingen av kontaktsjuksköterskerollen i Växjö. De flesta arbetsrutiner har hon själv arbetat fram under åren. Hon är inte bara kontaktsjuksköterska utan är på eget initiativ även huvudkoordinator för SVF-utredningarna och letar upp den snabbaste utredningstiden för patienterna. När någon läkare är frånvarande ser hon till att en kollega övertar ansvaret så ingenting blir liggande. Elisabeth är en klippa som vi inte skulle klara oss utan!

Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

 

Bilder: RCC Syd och Emelie Otterbeck