Nyheter

Samverkan
Nationella vårdprogram ute på remiss

Idag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, profession och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Samverkan
Från misstanke till kirurgi på fem veckor tack vare SVF

När Thomas Axberg sökte akut för bröstsmärtor upptäcktes en förändring på ena lungan. Den visade sig vara en aggressiv lungcancer. – Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Samverkan
Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden. Det visar en ny rapport med data från 2017–2019 som Regionala cancercentrum i samverkan publicerar i dag.

Syd
Lägesrapport – införande av screening för tjock- och ändtarmscancer

Förberedelserna för att införa screening för tjock- och ändtarmscancer i Södra sjukvårdsregionen fortskrider. I juni 2018 rekommenderade Södra regionvårdsnämnden de fyra södra regionerna (Skåne, Halland, Blekinge och Kronoberg) att erbjuda invånarna i åldrarna 60-74 år screening med avföringsprov för att se om det finns dolt blod i avföringen. Om man finner dolt blod går man vidare till en undersökning av tarmen med koloskopi (fiberoptik).

Syd
Årets processledare i södra sjukvårdsregionen utsedda

Utmärkelsen ”Årets processledare 2020” i södra sjukvårdsregionen går till Maria Planck och Jaroslaw Kosieradzki som är regionala patientprocessledare (RPPL) inom lung- och lungsäckscancer på Lungkliniken, Skånes universitetssjukhus. Priset delades ut av Kronprinsessan Victoria under tioårsjubileet av den svenska cancerstrategin i Stockholm.

Syd
Elisabeth Einarsson Åberg är årets kontaktsjuksköterska i syd

Under tioårsjubileet av den svenska cancerstrategin tilldelades Elisabeth Einarsson Åberg, kirurgmottagningen Växjö, priset för 2020 års kontaktsjuksköterska i södra sjukvårdsregionen. Priset delades ut den tredje februari i Stockholm av Kronprinsessan Victoria.

Samverkan
Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Regionala cancercentrum i samverkan har i dag uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare till sex medarbetare inom respektive kategori.