Region Skåne erbjuder regelbunden testning för prostatacancer

Sidan publicerades 31 augusti 2020

Region Skåne kommer från den 1 september att erbjuda män bosatta i Skåne att testa sig för prostatacancer genom ett PSA-test. Män som är mellan 50 och 74 år kommer stegvis under de kommande åren att erbjudas att testa sig.

I Sverige diagnostiseras cirka 10 000 män i prostatacancer varje år. Sjukdomen drabbar framför allt äldre män – cirka hälften är över 70 år och är mycket ovanlig före 50 års ålder

Regelbunden prostatacancertestning ger möjlighet att på ett kontrollerat sätt erbjuda männen en testning för att tidigt upptäcka prostatacancer.

Organiserad prostatacancertestning

Prostatacancercentrum Skåne ansvarar för den organiserade prostatacancertestningen (OPT). OPT startar som en pilotstudie under hösten 2020 som ska omfatta 1000 slumpmässigt utvalda män i ålderskategorierna 50, 56 och 62 år. Efter pilotstudien är målsättningen ett successivt breddinförande för alla män i Region Skåne i åldern 50-74 år.

Organiseringen ska skapa jämlikhet och utveckling

Det finns flera syften med att organisera prostatacancertestningen. Det främsta syftet är att göra testningen mer jämlik. Ytterligare syften är att effektivisera handläggningen och att underlätta utvärderingen av kompletterande tester som kan göra testningen mer träffsäker. 

RCC i samverkan har i uppdrag (enligt "Överenskommelsen mellan staten och SKR", Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider 2020) att stödja regionerna i att organisera prostatacancertestning av symtomfria män. Arbetet samordnas av en nationell arbetsgrupp. Bakgrunden är att Socialstyrelsen avråder från screening för prostatacancer men ändå anser att dagens PSA-testning behöver göras mer strukturerad och jämlik.

– Det känns väldigt bra och spännande att vi efter tre års arbete äntligen har allt på plats för att starta organiserad prostatacancertestning i Region Skåne, säger Thomas Jiborn, regional patientprocessledare RCC Syd och chef för prostatacancercentrum Skåne. När det gäller övriga delar av Södra sjukvårdsregionen (Blekinge, Kronoberg, Halland) så avvaktar de Region Skånes erfarenheter av pilotstudien, men det finns indikationer på att det finns intresse att ansluta sig till OPT framöver, säger Thomas Jiborn.

 

 

Relaterade länkar

Organiserad prostatacancertestning, Cancercentrum.se

Organiserad prostatacancertestning, Vårdgivare i Skåne

*PSA är en förkortning av prostataspecifikt antigen.