RCC Syd rekryterar medicinsk chef

Sidan publicerades 1 april 2020

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har den 1 april rekryterat Björn Ohlsson som medicinsk chef.

Björn Ohlsson har på olika sätt varit engagerad i RCC Syds verksamhet och började redan 2009 som medlem i projektgruppen som formade RCC Syd. Sedan 2016 är han medicinsk rådgivare och däremellan har ansvaret varit Regional patientprocessledare för kolorektalcancer.

Björn Ohlsson– Det har varit väldigt spännande att följa RCC Syds utveckling både i olika roller på RCC och i mitt arbete med patienter med cancer på kliniken på Blekingesjukhuset. Under den tioårsperiod som RCC Syd har funnits har jag kunna se hur arbetet som utförs i RCC:s regi har inneburit tydliga förbättringar för mina patienter, säger Björn Ohlsson.

Samordning av processledarnas uppdrag

I rollen som medicinsk chef kommer Björn att ansvara för att de medicinska processerna inom cancerområdet utvecklas i enlighet med nationell kunskapsstyrning och behoven i södra sjukvårdsregionen. Björn kommer även att representera södra sjukvårdsregionen i medicinska frågor i RCC i samverkan.

Ett av de viktigaste fokusområdena är att samordna och följa upp de regionala patientprocessledarnas uppdrag.

– Cancervården har utvecklats mycket när det gäller diagnostik och behandling under de senaste decennierna, men på andra områden, som psykosocialt omhändertagande och rehabilitering, har vi inte hängt med på samma sätt, säger Björn. Patientens väg genom vården ska vara en kontinuerlig process där patienten själv är delaktig i beslut som fattas, känner till vad som är nästa steg, och alltid vet vart man ska vända sig med frågor och oro. Detta kan bara skapas med välfungerande lokalt processarbete, och att stödja och samordna de lokala processteamen är de regionala processledarnas främsta uppdrag. Idag är ofta flera sjukhus involverade i behandlingen av en och samma patient, och det är då viktigt att det finns regionala nätverk och rutiner för aktiv överlämning mellan olika enheter, så att patienten aldrig upplever att man faller mellan stolarna. Detta är också en viktig del i det regionala processarbetet.

Värdefullt fortsatt samarbete

Maria Rejmyr Davis, verksamhetschef RCC Syd:
- Jag ser fram emot att fortsätta det goda samarbetet med Björn. Hans erfarenhet och kompetens är otroligt värdefull för RCC Syd i arbetet med att följa upp och stödja utvecklingen av cancervården i södra sjukvårdsregionen. Han är dessutom väldigt uppskattad i de sjukvårdsregionala och nationella arbetsgrupper där han sedan flera år tillbaka representerar RCC Syd på bäst sätt.

– De förbättringar i cancervården jag har fått uppleva under mina år på RCC Syd har stärkt mig i tron att RCC också i framtiden kommer att spela en viktig roll för att förbättra vården av våra patienter med cancer. Det är en förmån att få vara med om detta arbete, avslutar Björn.