Efterlängtad direktöverföring nu verklighet

Sidan publicerades 3 april 2020

Nu har RCC Syd fått till stånd en lösning som gör att överföringen av PAD-svar från patologiska kliniken i Växjö sker elektroniskt.

datorPå uppdrag av regionerna sköter RCC arbetet med att registrera och överföra alla canceranmälningar till det nationella cancerregistret vid Socialstyrelsen. Systemet som används för ändamålet heter CanINCA. Elektronisk inrapportering till CanINCA* är självklart en möjlighet idag men är långt ifrån så vanligt som man kan tro, en hel del sköts fortfarande manuellt. PAD-svaren** från patologiska kliniken i Växjö har fram tills nyligen registrerats manuellt av registeradministratörerna på RCC Syd. Nu har RCC Syd stöttat med ekonomiska resurser för att få till stånd en lösning som gör att överföringen hädanefter sker elektroniskt. Den är uppbyggd på ett liknande sätt som för Region Skåne och Region Blekinge.

- Dialogen kring detta arbete inleddes för ca 3 år sedan med Klinisk patologi och cytologi i Växjö. Därefter har olika utmaningar försenat arbetet men till slut så nådde vi fram i mål. Vi har alltid haft ett gott samarbete med Region Kronoberg, säger Niklas, produktägare på RCC Syd.

Elektronisk överföring av PAD-svar kommer bespara RCC Syd många timmars arbete som tidigare var manuell hantering från Region Kronoberg. Arbetet effektiviseras även för Region Kronoberg då allting nu automatiskt skickas till RCC Syd en gång om dagen.

 

Många fördelar med papperslöst arbete

Det finns en hel del fördelar med att PAD-svaren inte längre kommer med den vanliga posten. Pernilla och Ann-Sofie är registeradministratörer på RCC Syd:

- För vår del betyder det att vi får PAD-svar till en elektronisk inkorg. Från denna inkorg tar vi upp ärenden och registrerar dem i Cancerregistret. Fördelarna är många. De blir delvis automatiskt registrerade med t.ex. klinik-, sjukhus-, patologkoder, de sparas ner i Cancerregistret så att vi kan kontrollera dem i efterhand och ännu en fördel är att vi kan arbeta med dem på distans, förklarar Pernilla.

- Sedan kan eventuell felregistrering försvinna i och med att vi slipper skriva in personnumret för hand och alla PAD-svar är samlade under patienten så man behöver inte leta i sina pappershögar efter kompletteringar. Dessutom är det förstås miljövänligt att de slipper skriva ut på papper, säger Ann-Sofie.

 

*CanINCA är ett nationellt datasystem för canceranmälningar till Socialstyrelsens cancerregister. CanINCA innebär gemensamma arbetsrutiner som främjar kvaliteten samt underlättar arbetet med täckningskontroll och validering av kvalitetsregister inom cancerområdet. 

**PAD står för Patologisk-Anatomisk Diagnos och beskriver analyser och mikroskopiska undersökningar av tumörer och/eller lymfkörtlar.