Nyheter

Samverkan
Färre dör av lokalt avancerad prostatacancer

Varje år diagnostiseras i Sverige ungefär 1 000 män med lokalt avancerad prostatacancer – en cancerform med dålig prognos. Strålbehandling tillsammans med hormonbehandling har dock visat sig förlänga livet. En ny studie baserad på data i Nationella prostatacancerregistret visar nu att ökad radikalbehandling av dessa män minskar dödligheten efter fem år med 25 procent.

Samverkan
Remissrunda med förlängd svarstid

I dag går ett antal nationella vårdprogram ut på remiss till regioner, professioner och patientföreningar. Information om sista svarsdatum och aktuella mejladresser finns i följebrevet till respektive dokument.

Syd
Nationella, virtuella multidisciplinära konferenser värdefulla men behöver utvecklas

Virtuella multidisciplinära konferenser (MDK) på nationell nivå gynnar inte bara patienterna utan även den samlade kompetensutvecklingen på landets regional och lokala sjukhus. Men det finns utmaningar som måste lösas för att de ska fungera optimalt. En studie som RCC Syd gjort synar nationella virtuella MDK och ger förslag på hur de kan förbättras.

Samverkan
Kodningspersonalens viktiga roll

Den 6-10 april 2020 uppmärksammas National Cancer Registrars Week (NCRW) för tjugofjärde gången, tema ”Cancer Registrars: 2020 Vision for the Future.” Syftet är att uppmärksamma kodningspersonalens viktiga roll gällande insamling av data till cancerregister. Information som bidrar till cancerforskning, prevention och olika screening- och behandlingsprogram.

Syd
Efterlängtad direktöverföring nu verklighet

Nu har RCC Syd fått till stånd en lösning som gör att överföringen av PAD-svar från patologiska kliniken i Växjö sker elektroniskt.

Samverkan
Nytt vårdprogram för vulvacancer

Ett nytt vårdprogram för vulvacancer har fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Syfte och mål med vårdprogrammet är att göra utredningen, behandlingen och uppföljningen av vulvacancer jämlik i hela Sverige.

Syd
RCC Syd rekryterar medicinsk chef

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) har den 1 april rekryterat Björn Ohlsson som medicinsk chef.