RCC Syds nya processledare för prevention

Sidan publicerades 11 september 2019

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården lyfts behovet av ett starkare förebyggande arbete inom RCC. Nu har RCC Syd rekryterat Maria Bjerstam i syfte att driva utvecklingen inom cancerprevention.

Berätta om din roll som regional patientprocessledare för prevention

- Min roll som RPPL för prevention och tidigt upptäckt är att driva utvecklingen inom cancerprevention vad gäller primär-, sekundär- och tertiärprevention. Jag ska också fungera som resursperson i frågor kring prevention och tidig upptäckt som berör södra sjukvårdsregionen.

- Jag kommer att ingå i regionala och nationella nätverk inom området, t.ex. genom samverkan med folkhälsoenheter och nätverk för hälsofrämjande sjukvård samt ingå i RCCs nationella arbetsgrupp för cancerprevention.

Arbetet utgår till stor del från den europeiska kodexen mot cancer

- För att nå ut med kunskapen kommer vi att använda utbildning och kommunikation som de främsta redskapen men också arbeta med att hitta bra sätt att följa upp och följa utvecklingen av det promotiva och preventiva arbetet, som Michael Marmot sa ”No data no action”.

Maria Bjerstam

Vad har du för bakgrund och erfarenhet?

- Jag är till professionen fysioterapeut och har sedan början av 2000-talet arbetat med hälsofrämjande hälso- och sjukvård. Först med utveckling och implementering av metoden "Fysisk aktivitet på recept" både lokalt, regionalt och nationellt. Efter det har jag arbetat mer övergripande med levnadsvanor, promotion och prevention inom hälso- och sjukvården men även i gränsen mot civilsamhället. Mitt uppdrag på RCC delar jag med min tjänst på Innovation Skåne som är Region Skånes innovationsbolag. Där jobbar jag med olika innovationsprojekt främst in mot hälso- och sjukvården för att öka takten att få in nya metoder och verktyg som exempel digitala verktyg.

Vilka förhoppningar och utmaningar ser du inom ditt arbetsområde under den närmsta tiden framöver?

- Först och främst vill jag skapa mig en överblick vad som händer inom området i södra sjukvårdsregionen samt skapa goda relationer till de nyckelpersoner som finns inom RCC. Den stora utmaningen med promotion och prevention är att alla pratar om det och gärna vill att det ska hända men få är beredda på att göra den omställningen av resurser och systemet som krävs. Min övertygelse är att det krävs samverkan, samverkan, samverkan för området är stort och komplext och hälso- och sjukvården själv har en väldigt lite roll i att påverka människors hälsa innan de hamnar inom hälso- och sjukvårdens processer. Det finns många aktörer i civilsamhället som vill vara med och bidra till människors hälsa och jag tror vi måste kroka arm med dem på ett strukturerat sätt för att lösa hälso- och sjukvårdens framtida utmaningar. Samtidigt ska vi naturligtvis göra vad vi kan för att promotion och preventionsfrågorna ska få sin naturliga plats i hälso- och sjukvårdens processer.