Barnläkare ny processledare på RCC Syd

Sidan publicerades 31 oktober 2019

I regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården lyfts behovet av ökad uppföljning och stöd vid sena komplikationer efter barncancer. RCC Syd har nu rekryterat Anna Sällfors Holmqvist som regional patientprocessledare för långtidsuppföljning efter barncancer.

Anna_sallforsAnna, berätta om din bakgrund och erfarenhet

Jag arbetar som barnläkare på Barnonkologen, Barnmedicinska kliniken, SUS, Lund. Jag är docent i pediatrik och forskar inom området ”Sena komplikationer efter barncancer”. För drygt ett år sedan avslutade jag ett 1,5 års post-doc i USA. 

Hur ser du på din roll som regional patientprocessledare för långtidsuppföljning efter barncancer?

De som avslutat sin aktiva cancerbehandling följs upp till 18 års ålder på barnonkologen i Lund, samt vid barnkliniker i regionen. Efter 18 års ålder erbjuds de uppföljning via Seneffektmottagningen i Lund.

Jag kommer att arbeta för att ytterligare utveckla vården och omhändertagandet efter avslutad behandling för barncancer och för en mer sammanhållen vårdkedja och förbättrad överlämning från barnonkologen till vuxenvården. Jag kommer att verka för att det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer implementeras i hela vårdkedjan. Vidare kommer jag att arbeta inom det nationella nätverket för långtidsuppföljning och delta i utvecklingen av det nationella kvalitetsregistret.

Vilka förhoppningar och utmaningar ser du inom ditt arbetsområde under den närmsta framtiden?

Det finns idag stor kunskap om seneffekter efter barncancer och riskfaktorer för dessa. Det är av största vikt att denna kunskap kommer samtliga överlevande till godo, både de som fortfarande är barn och de som nu är vuxna. Genom implementering av det nationella vårdprogrammets riktlinjer och utarbetande av skräddarsydd uppföljning, kommer långtidsöverlevande i hela regionen kunna erbjudas bästa möjliga vård och omhändertagande.

Den främsta utmaningen är tilldelningen av resurser till denna grupp, liksom koordineringen mellan nödvändiga vårdinstanser. Jag ser det som ytterst positivt att behovet av långtidsuppföljning efter barncancer uppmärksammas mer och mer.